Ksiądz Profesor Michał Marian Grzybowski (1937-2023)

Data publikacji: 29/06/2023

 

Dobry kapłan, skromny człowiek, wielki uczony i znawca historii Płocka i Kościoła.

Odznaczony m.in. Medalem Zasłużony dla Płocka, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalem 750. rocznicy lokacji miasta Płocka, Wielkim Orderem Świętego Zygmunta. Laureat statuetki Superpłocczanina Roku 2017. Nie lubił wielkich gali, często podkreślał, że „najlepiej się czuje przy swoim biurku, przy swoich archiwaliach”.

Urodził się w 1937 roku. Z Płockiem związany był od 1954 roku. Był niestrudzonym kronikarzem dziejów Kościoła,  miasta, Mazowsza, kraju. Był niezrównanym gawędziarzem obdarzonym ogromną charyzmą i poczuciem humoru. Swą wiedzą chętnie dzielił się z czytelnikami, słuchaczami podczas wykładów, odczytów, audycji radiowych.

Odbierając tytuł Superpłocczanina Roku, powiedział: „Nie sposób nie korzystać z tego dobrodziejstwa, jakie mamy w Płocku. Cale swoje życie – od momentu, kiedy w 1954 roku przyszedłem tu na studia – spędziłem w Płocku. Wtedy zapoznałem się z bogactwem archiwum diecezjalnego, a potem państwowego. To ogromna skarbnica (…). Korzystając z tych archiwaliów, na swój sposób i moje możliwości intelektualne, staram się swoją cegiełkę dokładać. Opatrzność Boska dała nam wielką szansę, bo od tylu lat nie mamy wojny (…) Tę szansę należy wykorzystać” (Gazeta Wyborcza/ Płock, sierpień 2018).

Ksiądz Profesor Michał Grzybowski swą szansę wykorzystał w pełni. Był wykładowcą wielu uczelni, wiceprezesem Towarzystwa Naukowego Płockiego, autorem niezliczonych prac naukowych, książek. Pozostawił ponad 800 publikacji i żal, że już się nie spotkamy, nie usłyszymy kolejnej barwnej gawędy, nie przeczytamy nowej publikacji, która przybliży nam dzieje regionu.

Zdjęcie: Piotr Hejke, Gazeta Wyborcza/ Płock

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content