Książnica przyjazna seniorom – warsztaty

Data publikacji: 10/12/2022

 

Projekt „Książnica seniorom” na który otrzymaliśmy dotację z programu Kultura bez barier zakłada stworzenie w Książnicy przestrzeni przyjaznej seniorom. Pomóc mają w tym warsztaty dla kadry pracowniczej, które ułatwią nam wprowadzenie nowej oferty dla tej szczególnej grupy osób oraz zrozumienie ich potrzeb. Warsztaty realizuje firma Good Culture, mająca wieloletnie doświadczenie szkoleniowe. 

Neurobik, czyli trening pamięci i koncentracji uwagi może być doskonałą propozycją dla seniorów, chcących polepszyć kondycję umysłu, a tym samym poprawić jakość życia. Pracownicy Biblioteki biorący udział w warsztatach zapoznali się z tematyką pamięci oraz metodyką prowadzenia zajęć z neurobiku. Wykonywali ćwiczenia pamięci, rozwijające zdolność twórczego i logicznego myślenia, ułatwiające kojarzenie, stymulujące spostrzegawczość poprzez szukanie odpowiednich skojarzeń kształtujących wyobraźnię.

Kolejne warsztaty dotyczyły terapeutycznej mocy literatury i wyjątkowego narzędzia jakim jest biblioterapia. Bibliotekarze poznali różne formy działań, zasady doboru tekstów i inspiracje w postaci ćwiczeń. Biblioterapia jest formą psychicznego wsparcia, dzięki literackim bohaterom można nabrać dystansu do siebie i swoich problemów. 

W trzecim szkoleniu brali udział pracownicy wszystkich działów. Tematem zajęć były zasady savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami w bibliotece, sposoby postępowania oraz szerszego otwarcia się na ich potrzeby. Prowadząca spotkanie Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska przedstawiła problemy na jakie napotykają osoby ze szczególnymi potrzebami, a nie są to jedynie bariery architektoniczne, ale także brak innych udogodnień ułatwiających przemieszczanie się, komunikowanie i korzystanie z oferty kulturalnej.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content