mjr Konstanty Hartingh

Data publikacji: 02/04/2021

 

Mjr Konstanty Hartingh (? – 1929), obrońca Płocka, artylerzysta, kawaler orderu Virtuti Militari. „Sądzę, że bez interwencji kapitana Hartingha trudno byłoby utrzymać się w Płocku. Bateria miała wyjątkową wytrzymałość i wykazała się największą odwagą”, pisał o naszym bohaterze mjr de Buré, twórca płockich fortyfikacji. Hartingh dowodził 2 plutonem 4 Dywizjonu Artylerii Konnej. Odznaczył się m. in. śmiałą nocną wycieczką na stanowiska bolszewickie, drogą przy cmentarzu garnizonowym częściowo osłoniętym skarpą.  Po dotarciu do miasta ludność Płocka okazała żołnierzom jak największą pomoc. Na jednym z podwórek udało się znaleźć rosyjską amunicję artyleryjską, co „ogromnie wzmocniło położenie” plutonu, który miał zaledwie 20  pocisków.

Z postacią Konstantego Hartingha wiąże się pewna zagadka. Został wymieniony w Rozkazie nr 5 Dowództwa Okręgu Korpusu w Toruniu z 4 lutego 1929 i otrzymał (prawdopodobnie) Medal za wojnę 1919-1921. Z drugiej strony wręczenia owego medalu zapewne nie dożył, gdyż w zasobach Polony jest jego nekrolog. Zginął śmiercią tragiczną 17 stycznia 1929 roku. Może ktoś z Państwa wie coś o przeszłości mjra Hartingha?

Źródło: Konstanty Hartingh, Opis walk stoczonych w obronie Płocka przez 1 baterię 4 Dywizjonu Artylerii Konnej w dniach 17-19 sierpnia 1920 r., „Notatki Płockie”, 1922  nr 2 (223), s. 35-39.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content