Uwaga Czytelnicy! Filia nr 1 przy ul Zielonej 40 (Radziwie) będzie zamknięta do k. czerwca 2024 r. Za utrudnienia przepraszamy

Uwaga! Zmiana godzin pracy placówek Książnicy Płockiej w lipcu i sierpniu 2024 /zob. szczegóły >>/

Mnie ta ziemia od innych droższa… – edycja X (2021 r.)

Data publikacji: 05/02/2021

 

KSIĄŻNICA PŁOCKA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MARII DĄBROWSKIEJ W PŁOCKU

 

zapraszają uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych powiatu płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego do udziału w X edycji konkursu

     „MNIE TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA…”

pod patronatem

 Starosty Płockiego i Prezydenta Miasta Płocka

 

organizowanego dla upowszechnienia twórczości Władysława Broniewskiego.

 

Myślą przewodnią tegorocznego konkursu pragniemy uczynić słowa z wiersza Poety:

Tęsknota, psiakrew, tęsknota tak czasem duszę omota.

 

Udział w konkursie polega na zrealizowaniu wybranych lub wszystkich zaproponowanych zadań i przesłaniu ich w wersji elektronicznej do 7 marca 2021 roku na adres e-mailowy: mnietaziemia@trzecie.edu.pl.

Zgłoszone prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe oraz szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe.

Kategorie konkursu

 1. Tłumaczenie wiersza Władysława Broniewskiego na język: angielski lub niemiecki, lub francuski, lub włoski.
 • Do tłumaczenia należy wybrać jeden z następujących utworów: Do… (z tomu „Drzewo rozpaczające”), Wieczorem (z tomu „Drzewo rozpaczające”), Anka (z tomu „Anka”).
 • Praca indywidualna (nie dopuszczamy tłumaczeń zbiorowych).
 1. Słuchowisko poświęcone Władysławowi Broniewskiemu, inspirowane fragmentem wiersza I oczy wilgotne, i serce samotne, i nie wiem, co robić dalej. Czas trwania audycji powinien zamknąć się w przedziale 10 – 15 minut.
 • Format: mp3.
 • Praca indywidualna lub zbiorowa (maksymalnie 5 osób).
 1. Esej interpretacyjny wiersza Władysława Broniewskiego.

Do interpretacji należy wybrać jeden z zaproponowanych wierszy: Chwile (z tomu „Dymy nad miastem”), Przypływ (z tomu „Drzewo rozpaczające”), Sen (z tomu „Drzewo rozpaczające”).

Długość pracy nie może przekraczać 5 stron znormalizowanego tekstu (czcionka Times New Roman, wielkość: 12, odstęp: 1,5 wiersza).

 • Elementy graficzne dopuszczalne wyłącznie na stronie tytułowej.
 • Praca indywidualna (nie dopuszczamy prac zbiorowych).
 • Pracę należy przesłać w 3 egzemplarzach.
 1. Piosenka poetycka
 • Do wykonania należy wybrać jeden z wymienionych w powyższych kategoriach wierszy Władysława Broniewskiego.
 • Wymagana jest autorska kompozycja muzyczna do słów prezentowanego utworu (opatrzona pisemnym oświadczeniem dotyczącym autorstwa – Załącznik nr 3).

Autorem kompozycji może być wykonawca, nauczyciel/instruktor lub inna osoba pod warunkiem, że pisemnie udzieliła wykonawcy zgody na wykorzystanie kompozycji autorskiej.

 • Ocenie podlega interpretacja wokalna utworu.
 • Wykonanie solowe (nie dopuszczamy wykonań zbiorowych).
 • Format mp3.

Do każdej pracy należy dołączyć:

– informacje o uczestniku/uczestnikach (patrz: Załącznik nr 1),

– zgody dotyczące m.in. praw do publikacji, przetwarzania danych osobowych (patrz: Załącznik nr 2)

Do zgłoszenia w kategorii piosenka poetycka należy dołączyć:

– oświadczenie o autorstwie kompozycji muzycznej (patrz: Załącznik nr 3)

Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do prac poprawnie wypełnionych i podpisanych wymaganych załączników. Załączniki należy zeskanować lub sfotografować.

Oceny prac w poszczególnych kategoriach dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.   

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

Ogłoszenie wyników planowane jest 26 marca 2021 roku. O formule zakończenia poinformujemy w późniejszym terminie po uwzględnieniu aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Kontakt:            

Katarzyna Kozłowska
katarzyna.kozlowska@trzecie.edu.pl

Edyta Szpaczko
edyta.szpaczko@trzecie.edu.pl

III LO, tel. 24 364 06 40

 

Regulamin konkursu

Mnie ta ziemia od innych droższa… – załącznik nr 1

Mnie ta ziemia od innych droższa… – załącznik nr 2

Mnie ta ziemia od innych droższa… – załącznik nr 3

Mnie ta ziemia od innych droższa… – załącznik nr 4 

Mnie ta ziemia od innych droższa… – skany wierszy

 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content