Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Data publikacji: 28/10/2021

 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego jest beneficjentem programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych” Kierunek Interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Książnica Płocka 2023 roku na realizację zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0” uzyskała środki finansowe w wysokości 60.325,00 zł. Ze środków tych zakupiono: 2193 książki drukowane, 77 audiobooków oraz 27 kodów zdalnego dostępu.

Książnica Płocka 2022 roku na realizację zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0” uzyskała środki finansowe w wysokości 59.675,00 zł. Ze środków tych zakupiono: 2277 książek drukowanych oraz 79 audiobooków.

Książnica Płocka 2021 roku na realizację zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0” uzyskała środki finansowe w wysokości 57.800,00 zł. Ze środków tych zakupiono: 2411 książek drukowanych oraz 111 audiobooków.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content