Uwaga Czytelnicy! Zamknięte placówki Książnicy - Filie nr 2, 8 oraz od 1 października Filia nr 9

Działalność oddziału Franciszka Majewskiego „Słonego” w latach 1947-1949

Publikacja jest próbą przedstawienia historii podkomendnych por. Franciszka Majewskiego „Słonego” i jego samego jako dowódcy oddziału niepodległościowego podziemia, prowadzącego walkę z władzą komunistyczną po zakończeniu II wojny światowej w okolicach Mazowsza Płockiego. Skupia się na akcjach ekspropriacyjnych (zaopatrzeniowych), bojowych i likwidacyjnych. Powstała, jak zastrzega autor Paweł Felczak, w oparciu o niewielką liczbę materiałów archiwalnych, z których dużą część stanowią donosy czy materiały UB, być może spreparowane. Ważną rolę odegrały zeznania świadków czy też ich potomków oraz członków rodzin. Felczak podkreśla też, że starał się zachować obiektywizm choć pisał książkę, aby przywrócić honor „bandytom”, „faszystom” i „zaplutym karłom reakcji”. Los „Słonego” i jego podkomendnych z 11 Grupy Operacyjnej NSZ interesował go też jako rekonstruktora, dlatego chciał dowiedzieć się jak najwięcej o przebiegu poszczególnych akcji oddziału, które opisywał w porządku chronologicznym.

Książka, bogato zaopatrzona w przypisy, jest nieocenionym źródłem wiedzy o działaniach „żołnierzy wyklętych” na Mazowszu. Napisana znakomitym językiem, bez patyny kojarzonej z historyczną publikacją, opowiada o antykomunistycznej partyzantce. Los żołnierzy był zwykle tragiczny, ginęli w większości przez donosy, „Słony” zastrzelił się widząc, że nie ma już szans w walce z UB. Miał 29 lat. Nie on jeden wybrał taka śmierć. Sierż. Wiktor Stryjewski „Cacko”, jego prawa ręka po okrutnym śledztwie został zamordowany w więzieniu mokotowskim w Warszawie wraz z całym sztabem 11 Grupy Operacyjnej NSZ. Władza ludowa zrobiła wszystko, aby pamięć o nich zadeptać. Paweł Felczak uważa, że powinno być dokładnie na odwrót. Dlatego między innymi napisał tę książkę.

Publikacja wydana przez Stowarzyszenie Historyczne im. Grupy Operacyjnej NSZ jest oprawna, bogato ilustrowana przez materiały o wielkiej wartości historycznej.

Tekst: Milena Gurda-Jaroszewska

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

wpChatIcon