Uwaga Czytelnicy!
Od 17 do 31 stycznia MEDIATEKA eMka będzie zamknięta z powodu inwentaryzacji zbiorów.

Świadkowie Miłosierdzia

Jarosław Wanecki – Świadkowie Miłosierdzia

Jarosław Wanecki, płocki pediatra, eseista i poeta przygotował część drugą albumu „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem”, tym razem poetycką. Autor w formie sonetu, wymagającej ogromnej dyscypliny formalnej, snuje rozważania na temat największych światowych dzieł malarskich. Da Vinci, Caravaggio, Hieronim Bosch, van Gogh, Goya, Rembrandt i inni. Są i polscy artyści: Podkowiński, Malczewski, Matejko… Pomysł ryzykowny, ale lekarz ciał i, jak widać, dusz wychodzi z niego obronną ręką. To wiersze intelektualne. Nie wierzę, aby sam sonet (czasami autor wyrywa się z więzów rymów), nie wymagał refleksji i dopasowania się do jego ograniczeń. Jest to więc poezja przepracowana. W wielu wierszach autor ujawnia swoją profesję. W tym kontekście najbardziej pozostaje w pamięci utwór zamykający antologię do obrazu innego lekarza Mieczysława Chruściela „Epifanie” z portretem zmęczonego doktora  – „Monolog doktora J.”

„Wreszcie koniec wizyt. Wieczór drzwi zamyka.
Sztuka wieńczy życie starego medyka.”

Tekst: Milena Gurda-Jaroszewska

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content