EkstraSierpc

Wiadomości lokalne Gazeta bezpłatna

We winiecie gazeta ma dopisek: Wiadomości Lokalne. Ku temu zmierza jej treść. Łamy dzieli z reklamami, których nie brakuje. Wydawcą jest Słowem namalowane. Anna Matuszewska.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content