Kurier Gminy Bulkowo

 

Biuletyn Urzędu Gminy ukazujący się, jak dotąd, raz w roku. Zawiera za to szczegółowe informacje o budżecie gminy, kwoty przeznaczone na poszczególne zadania inwestycyjne i ogłoszenia dla mieszkańców.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content