Uwaga Czytelnicy!
Od 17 do 31 stycznia MEDIATEKA eMka będzie zamknięta z powodu inwentaryzacji zbiorów.

Nasza Gmina Nasze Miejsce

Biuletyn Informacyjny Gminy Mała Wieś 

Wydawany jest przez Urząd Gminy w Małej Wsi od 2012 roku. Periodyk ukazuję się kilka razy w roku. Adresowany jest do mieszkańców zainteresowanych sprawami związanymi z gminą Mała Wieś. W biuletynie zawarte są wiadomości i aktualności gminne, kulturalne, sportowe oraz wieści ze szkół i stowarzyszeń. Każde nowe wydanie biuletynu rozpowszechniane jest na terenie gminy w nakładzie 400-500 egzemplarzy.

Źródło: www. malawies.pl

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content