Pieśń nigdy nie brzmi tak samo

„I jakże Ci panie Broniewski /przy barze w wysokoprocentowym w niebie…” Myliłby się ktoś, kto sądzi, że najnowszy tomik poezji  anglisty i eseisty Andrzeja Dorobka jest kolejnym zbiorem lokalnych wierszy. To poezja przez duże P, inkrustowana muzyką, w podtytule nie na darmo napisano transliteracje muzyczne.  Punktem wyjścia do każdego wiersza jest przemyślany zestaw dobrych piosenek rockowych, są więc w warstwie poetyckiej onomatopeje, aluzje, odniesienia do ikon popkultury, ale też gra z bardziej wyrafinowanym odbiorcą.

Podmiot liryczny poezji Dorobka jest obywatelem świata, ale znalazł się w opresji bez wpływu na rzeczywistość, jak los na loterii. W końcu zaczyna bronić się drwiną:

No tak w ogóle jest dobrze

jak jasny gwint
ciężka cholera
i tysiąc diabłów  

Andrzej Dorobek jest absolwentem warszawskiej anglistyki, doktorem kulturoznawstwa, eseistą, tłumaczem i poetą, autorem książki „Rock: problemy, sylwetki, konteksty – szkice z estetyki i socjologii rocka oraz dziesięciu tomików poezji”.

Tekst: Milena Gurda-Jaroszewska

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content