Uwaga Czytelnicy!
Od 17 do 31 stycznia MEDIATEKA eMka będzie zamknięta z powodu inwentaryzacji zbiorów.

Budownictwo mieszkaniowe Płocka

Piotr Gryszpanowicz, Piotr Wiliński – Budownictwo mieszkaniowe Płocka (1918-1939)

Dwóch autorów Piotr Gryszpanowicz i Piotr Wiliński w swojej najnowszej książce „Budownictwo mieszkaniowe Płocka (1918-1939)” prezentują problematykę rozwoju budownictwa mieszkaniowego na przykładzie średniej wielkości miasta, jakim w dwudziestoleciu międzywojennym był 30-tysięczny Płock. Kolejni włodarze miasta stawali wobec konieczności ujednolicenia struktury terytoriów  zajmowanych dotychczas przez państwa zaborcze i zaspokojenia „głodu mieszkaniowego” tuż po odzyskaniu niepodległości.

Dla czytelnika nieobeznanego z budownictwem najciekawsze są spisy właścicieli działek i stanu budynków i kontekst społeczny całej pracy. W 1925 roku przykładowa pozycja ze spisu oczekujących na mieszkanie wyglądała tak: Nowy Rynek 6, Nawrocka Józefa, suterena mokra, (3 rodziny w jednej izbie); Szeroka 38 (2 os.) poddasze zbyt niskie, chodzą nachyleni. Ponieważ nie ubywało ludności wymagającej pomocy mieszkaniowej Rada Miejska w 1938 roku postanowiła o przydziale działek i finansowej pomocy w ich zabudowie na Cholerce na tzw. Osiedlu Robotniczym T.O.Z..

Jest też dla przeciwwagi „Wykaz nieruchomości wybudowanych w Płocku od 1922 do 1934 roku, wraz z ich właścicielami”.

Zasadniczą część książki stanowi starannie przedstawiona dokumentacja najciekawszych projektów budynków, wybranych z ok. 100 istniejących do naszych czasów. Które z nich? To właśnie jest zadanie dla czytelników, co czyni obcowanie z najnowszą książką obu autorów jeszcze przyjemniejsze.

Tekst: Milena Gurda-Jaroszewska

 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content