Uwaga Czytelnicy! Od 18 lipca Filia biblioteczna nr 13 nieczynna z powodu remontu

Kazimierz Staszewski

Kazimierz Jan Franciszek Staszewski

„Pamiętam takiego roznosiciela żyda niewidomego, pozbawionego gałek ocznych, który od rana do nocy roznosił wodę sam, bez żadnej pomocy, krążąc bez przerwy między Wisłą, a centrum miasta.” Zanim w Płocku 130 lat temu powstały wodociągi miasto spływało ściekami, mieszkańcy kupowali wodę od ulicznych woziwodów i roznosicieli. Zamulona i pełna osadu była zdatna do picia po kilkukrotnym przegotowaniu. Pisze o tym we wspomnieniach Kazimierz Jan Franciszek Staszewski, płocki geometra i twórca jednego z ważniejszych źródeł kartograficznych dotyczących Płocka – planu miasta z 1906 roku.  Staszewski miał swój udział także w pomiarach służących budowie wodociągów i przede wszystkim kanalizacji miejskiej. Był człowiekiem renesansu, silnie obecnym w życiu Płocka przełomu XIX/XX wieku i lat międzywojennych. Należał do Straży Ogniowej Ochotniczej, był członkiem-założycielem Towarzystwa Wioślarskiego – pływał w drużynie „Zulusów”, komisji nazewnictwa ulic, Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.  Dobrze się stało, że Piotr Gryszpanowicz przywrócił tę postać pamięci. Kazimierz Staszewski urodził się 18 listopada 1858 roku w Radziwiu. Jego matka pochodziła z rodziny Jana Marka Róży Lajourdie, budowniczego mostu łyżwowego w Płocku. Zamieszkał w Płocku w 1879 roku, ukończył studia wyższe na Carskim Uniwersytecie Warszawskim i otrzymał tytuł geometry II klasy. Zlecenie od magistratu na swoje opus magnum – plan miasta z 1906 roku otrzymał w wyniku wygranego konkursu ofert. Z uwagi na konieczność nowych pomiarów termin wykonania przedłużył się o rok.  Rodzina Staszewskich podczas swojego pobytu w Płocku zamieszkiwała różne kamienice m.in. przy pl. Piłsudskiego 2 i ul. Sienkiewicza 5, w czasie okupacji adresy zmieniały się. W końcu rodzina została z Płocka wysiedlona. W 1888 r. urodził się jedyny syn Staszewskich Władysław, od 1936 r. starosta łowicki. Władysław jeszcze przed wojną przeniósł się z żoną Mieczysławą do Warszawy, gdzie, po kapitulacji Polski, odebrał sobie życie.  Wnuczka Kazimierza, Danuta Jadwiga, lekarka, zginęła w Powstaniu Warszawskim w wieku 29 lat.

Okoliczności i data śmierci samego Kazimierza Staszewskiego nie są pewne. Nie ulega jednak wątpliwości, że geometra zmarł przed 1945 rokiem.

Tekst: Milena Gurda-Jaroszewska

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content