Polacy i Żydzi

“Polacy i Żydzi, ofiary niemieckiej okupacji Ziemi Sierpeckiej w latach 1939-1945”

Takiego tytułu dotąd na rynku nie było. „Nasza książka ma z założenia charakter regionalny, i jej celem jest pokazanie zniuansowanego obrazu  prawdy o niemieckiej okupacji Ziemi Sierpeckiej w latach 1939-1945”, pisze na okładce Zdzisław Dumowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej. „Polacy i Żydzi, ofiary niemieckiej okupacji Ziemi Sierpeckiej w latach 1939-1945”, blisko 500-stronicowa monografia doczekała się też dobrych recenzji naukowców.  Zwracają uwagę na nowatorskie ujęcie problemu, pokazanie interakcji narodów w wielowyznaniowym i wieloetniczym Sierpcu. Najsmutniejszą rolę w tym teatrze odegrali sierpeccy Żydzi. W 1938 r. stanowili 30,5 procent (3077 osób) ogółu ludności Sierpca. Książka jest nie tylko suchym spisem faktów historycznych zawiera wiele wstrząsających wspomnień ocalonych z Holocaustu, portretów dawnych mieszkańców miasta. Wśród nich znalazło się przypomnienie Abrahama Neumanna, znanego sierpeckiego malarza, który został zastrzelony w krakowskim getcie. „Studiował Biblię i widział w niej <idee sprawiedliwości i poczciwości(…), które w końcu zwyciężą.>”

W książce jest też słownik wybranych nazwisk i pojęć żydowsko-hebrajskich. Każdy rozdział zawiera obszerną bibliografię.  Sierpeckie wydawnictwo  ma pięciu autorów, historyków i regionalistów.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content