Uwaga Czytelnicy!
Od 17 do 31 stycznia MEDIATEKA eMka będzie zamknięta z powodu inwentaryzacji zbiorów.

Dzieje Płocka

Dzieje Płocka. T.3, Historia miasta w latach 1945-2020

Na płockim rynku wydawniczym ukazała się kolejna pomnikowa publikacja: trzeci tom „Dziejów Płocka”, obejmujący lata 1945-2020. Publikacja, o której się mówiło choćby dlatego, że prace nad nią zostały przerwane z uwagi na niespodziewaną śmierć redaktora dr. Wiesława Końskiego. Trudu ukończenia tomu podjęli się, wyznaczeni przez Towarzystwo Naukowe Płockie, znany historyk dr Grzegorz Gołębiewski i dyr. płockiego archiwum Tomasz Piekarski.  „Konstrukcja pracy oparta jest na układzie chronologiczno-problemowym”, piszą redaktorzy.  Praca składa się z pięciu części. W pierwszej z nich „Życie polityczne Płocka w latach 1945-1989” Mateusz Żuławnik opracował lata 1945-1956, z uwzględnieniem kształtowania się rządów komunistycznych w latach 40., w tym walkę z PSL-em. Michał Sokolnicki w kolejnym rozdziale przedstawił sytuację społeczno-polityczną w latach 1956-1980, m.in. nowy mit założycielski Płocka czyli skutki powstania Petrochemii czy kwestie obchodu 1000-lecia chrztu Polski. Robotniczy protest w 1976 roku opisuje w kolejnym rozdziale znawca tego zagadnienia Paweł Sasanka. Grzegorz Gołębiewski wraz z Jarosławem Kozaneckim zgłębiają zagadnienie,  jak funkcjonowała i próbowała ratować się organizacja partyjna PZPR w latach 1980-1989, zaś Jacek Pawłowicz w niesłychanie interesującym szkicu pisze o „<Solidarności> oraz innych organizacjach opozycyjnych” w analogicznym okresie. Na koniec Jarosław Kozanecki, świadek gorących wydarzeń z plakatem Gary Coopera w tle, profesjonalnie pisze o „Wyborach do Sejmu i Senatu 4 czerwca w 1989 roku w Płocku i Okręgu Płockim.”

Część II obejmuje gospodarkę, rozwój przestrzenny i powódź w 1982 roku. Tomasz Piekarski scharakteryzował stan gospodarki Płocka w latach 1945-1989, wspominając skutki powstania MZRiP i innych kluczowych zakładów, czy pisząc o ochronie zdrowia, strukturze ludności czy życiu społecznym. Piotr Gryszpanowicz przedstawił proces rozwoju przestrzennego miasta po 1945 roku.

Tekst: Milena Gurda-Jaroszewska

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content