Uwaga Czytelnicy! Zamknięte placówki Książnicy - Filie nr 2, 8 oraz od 1 października Filia nr 9

Urbanizacja Płocka

„Pierwsze wrażenie jest bardzo przyjemne. Ulice Płocka niektóre wcale długie, są wygodne, doskonale wybrukowane, czyste i przecinają się pod kątem prostym. Chodniki asfaltowe dość szerokie, bez wybojów. Domy jakby świeżo odmalowane, najwyżej dwupiętrowe, zwykle jednopiętrowe lub parterowe. Ich rozmaita wielkość, struktura i barwa, ich czerwone dachówki, mnóstwo ogrodów i skwerów nadają miastu pozór wesołości i dobrobytu”. – tak opisał miasto Bolesław Prus, który odwiedził Płock w 1880 roku. Noblistę cytuje Piotr Gryszpanowicz w swojej najnowszej książce „Urbanizacja Płocka”. Tak mógł wyglądać nadwiślański gród na kartach przewodnika, w rzeczywistości  miasto, choć w wieku XIX przeżywające intensywny rozwój, borykało się z wieloma problemami. Część, jak na przykład zły stan ulic, czy narzekania mieszkańców na zalegające kałuże błota i nierzadko nieczystości możemy sobie wyobrazić (wodociągi funkcjonowały w Płocku dopiero od 1896 roku). W końcu błoto i dziś się zdarza. Natomiast niektóre ówczesne problemy były zupełnie egzotyczne „Korespondnet Płocki” w 1877 roku informował o Wzgórzu Tumskim, że: „trawniki nie tylko stopa ludzka pustoszy, ale często jeszcze spotkać tam można latem pasące się bydło, które jakkolwiek nadaje ślicznemu ustroniu temu cechy flamandzkiego krajobrazu, niszczy jednak trawę i krzewy i powoduje przeróżne, często nawet bardzo niemiłe niedogodności dla używających przechodniów”. Dziś narzekamy co najwyżej na nieodpowiedzialnych właścicieli psów. Ale dość żartów. Książka Gryszpanowicza jest błyskotliwym opisem powstawania miasta – od samego zarania do czasów współczesnych. Imponuje liczbą wykorzystanych źródeł, informacji historycznych, etnograficznych i onomastycznych. Załącznikiem są liczne fotografie, archiwalne mapy i plany Płocka.

Tekst: Milena Gurda-Jaroszewska

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

wpChatIcon