Płock: ostatnie ćwierć wieku

Trzysta stron i ćwierć wieku historii Płocka. W podróż w czasie zaprasza w swojej nowej książce Mirosław Łakomski. XX w., 1975-2000, PRL powoli zmierza ku upadkowi, ale jeszcze potrafi ugryźć, jak w Czerwcu’ 1976.  W tle są ulice Płocka czasów komunizmu, drożyzna,  charakterystyczne pionowe kolumny: Pokój, Praca, Socjalizm, neony, witryny sklepowe. Prowadzą nas do kluczowych w ćwierćwieczu wydarzeń: powstanie struktur  NSZZ „Solidarność”, stan wojenny, wielka powódź 1981, wizyta papieża Jana Pawła II w 1991 r. Książka jest albumem, ale nie wyłącznie. Są w niej, oprócz fotografii, historyczne opisy, relacje, portrety, artykuły prasowe. Przy okazji warto wspomnieć, że w Płocku mieszkał przy ul. Królewieckiej, (tam gdzie był sklep „U Bartnika”), Jerzy Janiszewski, autor znanego na całym świecie znaku graficznego Solidarności. Z Płocka wyjechał w 1967 r. dostawszy się do Liceum Plastycznego przy Łazienkowskiej w Warszawie.

Łakomski prowadzi nas też przez początki samorządności w Płocku, rodzący się rynek prasowy i ówczesne tytuły, po których ślad pozostał tylko w bibliotekach. Obszerna prezentacja dotyczy Domu Darmstadt i Teatru Dramatycznego. Na końcu książki Łakomski na podstawie własnych doświadczeń z dystansem opisuje początki własnego płockiego biznesu reklamowego.

Zapraszamy do lektury!

Tekst: Milena Gurda-Jaroszewska

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content