Uwaga Czytelnicy! Od 18 lipca Filia biblioteczna nr 13 nieczynna z powodu remontu

Niezwykły gość Ziemi Płockiej

„Co przyniosą nam nadchodzące lata? Jaka będzie przyszłość człowieka na ziemi, nie jest nam dane to wiedzieć.” – mówił papież Polak w Płocku 31 lat temu. Czy się mylił?

Niezwykły gość Ziemi Płockiej to wyjątkowa nowa publikacja o papieżu Janie Pawle II i jego związkach z Płockiem, wydana przez Archiwum Państwowe w Płocku we współpracy z Kurią Płocką. Dotąd skupiano się na papieskiej obecności w czerwcu 1991 roku, a obecne wydawnictwo przypomina wszystkie wizyty i ślady kardynała Karola Wojtyły wyniesionego w 1978 na Piotrowy tron

Pierwszym wspomnieniem jest płockie Milenium Chrztu Polski (1966 rok), kolejnym uroczystość 400. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki, Płock-Rostkowo (1967 r.). Rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia Płock-Czerwińsk (1971) to następne opisane wydarzenie i wreszcie wielki jubileusz 900-lecia diecezji płockiej (1975). Karol Wojtyła odwiedził jeszcze nasze miasto na zakończenie peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Kiedy wrócił do Płocka już jako papież w 1991 roku mówił do tłumów zebranych na obecnym pl. Celebry: „Zgromadzeni przy ołtarzu Bożego Miłosierdzia, pochylamy się nad przeszłością, a zarazem spoglądamy w przyszłość, którą tutaj w grodzie Zygmuntowskim, znaczą kontury Petrochemii.” Jedyny raz podczas pielgrzymek do Polski odwiedził zakład karny – właśnie w Płocku.  „ Mówię do was jako sługa Ewangelii. Jest ona także ewangelią więzień i więźniów.”, takich słów wśród wielu innych wysłuchali osadzeni.  Książka prezentuje też związanych z Płockiem świętych i błogosławionych wyniesionych na ołtarze. Pierwsza z nich to „biedna i prosta córka ludu polskiego z Mazowsza” Helena Maria Faustyna Kowalska. Mistyczka, która doznała w naszym mieście objawień Jezusa Miłosiernego. 30 kwietnia 2000 r. Jan Paweł II ogłosił Faustynę świętą. Inni wyniesieni na ołtarze to błogosławieni: arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, biskup Leon Wetmański, małachowiak ojciec Honorat Koźmiński.

W albumie znajdziemy też rozdział poświęcony osobie JPII na znakach i kartach pocztowych, emitowanych przez płocką pocztę. Okolicznościowe karty czy datowniki była wydawane m.in. w związku z kolejnymi rocznicami wizyty oraz wydarzeniem nieuchronnym – śmiercią naszego wielkiego rodaka.  Książka inwentaryzuje także płockie papieskie miejsca pamięci i prezentuje kolekcję medali pamiątkowych.

Autorem większości rozdziałów jest Aleksander Pluszcz. Książka została wydana w nakładzie 500 egzemplarzy.

Tekst: Milena Gurda-Jaroszewska

 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content