Uwaga Czytelnicy!
Od 17 do 31 stycznia MEDIATEKA eMka będzie zamknięta z powodu inwentaryzacji zbiorów.

eWyszogród.pl

 

Gazeta bezpłatna. Pismo obejmuje swoim zasięgiem kilka miejscowości, zaznaczonych we winiecie. Ma charakter informacyjno-reklamowy, z tym, że samorządowe zaangażowanie dominuje. Wydawcą jest Boruta Motors. P. Kłobukowski, nakład 5 tys. egzemplarzy

 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content