Uwaga Czytelnicy! Placówki Książnicy Płockiej otwarte od 30 listopada 2020 r.

Nowy, młody czytelnik

Data publikacji: 21/10/2020

 

Filia biblioteczna nr 9 przedstawia Kamila Kamińskiego nagrodzonego Dyplomem Młodego Czytelnika.  

Gratulujemy i dziękujemy za udział w projekcie “Z książką na start”.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.