Projekty

2019

 PROJEKTY KSIĄŻNICY PŁOCKIEJ

„Czytanie? Z przyjemnością!” – dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego, koszt całkowity: 16 110 zł, kwota dofinasowania: 12 150 zł.

Projekt stanowił zróżnicowaną ofertę kulturalną skierowaną głównie do dzieci, młodzieży i dorosłych, obejmował szereg działań promujących literaturę i najciekawsze zjawiska literackie. Głównym celem projektu było upowszechnianie kultury czytania, wskazanie najciekawszych zjawisk literackich, promocja spotkań z autorami, którzy są na tyle charyzmatyczni, że są w stanie wzbudzić zainteresowanie młodych ludzi.

Zgodnie z założeniami odbyło się 21 wydarzeń, w tym:

– 12 spotkań autorskich (Agnieszka Frączek, Jakub Skworz, Beata Ostrowicka, Marcin Pałasz, Rafał Witek, Katarzyna Wasilkowska, Joanna Fabicka, Marta Fox, Ewa Nowak, Przemysław Wechterowicz, Zofia Stanecka, Zuzanna Orlińska),

– 4 pikniki literackie w różnych dzielnicach miasta,

– 2 warsztaty artystyczne (plastyczne z Maciejem Szymanowiczem i pisarskie z Katarzyną Ryrych),

– 3 konkursy literackie i recytatorskie dla dzieci i młodzieży (recytatorski „Pięknie być człowiekiem”, Turniej o Tytuł Masterchefa Literackiej kuchni, literacki „Młodzi Twórcy Literatury”).

Założono, że w projekcie udział weźmie 855 uczestników, ta liczba została przekroczona i wyniosła około 1362 osób.

***

„Łączy nas Niepodległa” – dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”, koszt całkowity: 19 500 zł, kwota dofinansowania: 19 000 zł.

Projekt zrealizowany w koalicji z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydziałem w Płocku, Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku i Katolicką Szkołą Podstawową im. bł. abp. A. J. Nowowiejskiego i bł. bp. L. Wetmańskiego w Płocku. Obejmował osiem wydarzeń przybliżających historię ruchów niepodległościowych na ziemi płockiej i polskiej:

– gra miejska “maTEMATYCZNIE o Płocku” przybliżająca historię miejsc i ludzi związanych z płockimi drogami do niepodległości,

– dwie Noce Wolności w formie gier terenowych z udziałem Krzysztofa Petka, pisarza, organizatora egzotycznych wypraw, trenera survivalu,

– wystawa poświęcona Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu “Inny świat… JEGO świat…”

– dwa spotkania autorskie z Anną Czerwińską-Rydel,

– dwa spotkania autorskie z Anna Skowrońską.

Udział wzięło 843 uczestników.

***

„Biblioteka – dobry społeczny biznes” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu – Erasmus+ Edukacja dorosłych realizowany był przez 12 miesięcy (2018-2019), kwota dofinansowania: 22 035 euro.

Celem projektu było podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego, zapoznanie się ze skandynawskim modelem biblioteki (sposobami pracy z dorosłymi, zarządzania biblioteką) oraz zaobserwowanie sposobów promocji i budowania publiczności za pomocą nowoczesnych technologii. W mobilnościach udział wzięło 5. pracowników biblioteki: dyrektor placówki odpowiedzialna za zarządzanie, edukatorzy kulturalni z działów oświatowego, metodycznego i filii bibliotecznej oraz pracownik działu komputerowego.

Uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniach dotyczących zarządzania projektem, spotkaniach przybliżających kulturę kraju mobilności, w przygotowaniu językowym oraz w dwóch mobilnościach. Mobilności to wyjazd na kurs językowy do Wielkiej Brytanii oraz na praktykę typu job shadowing do biblioteki w Szwecji.

***

 „ŻYJĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE” – profilaktyka, dofinansowany ze środków wydziału zdrowia UMP. W okresie od marca do grudnia  2019 r. przeprowadzono w ramach projektu:

– 18 spotkań wykładowo-warsztatowych z psychologiem Martyną Jaworską-Osicką, pedagogiem, socjoterapeutką Moniką Wojtylak i pedagogiem Małgorzatą Wyszyńską,  

– 12 spotkań z autorami literatury dziecięcej i młodzieżowej (Agnieszką Frączek, Justyną Bednarek, Joanną Fabicką, Beatą Ostrowicką, Marcinem Pałaszem, Maciejem Szymanowiczem, Roksaną Jędrzejewską-Wróbel, Rafałem Witkiem, Martą Fox ( 2 spotkania), Krzysztofem Piersą i Zuzanną Orlińską.

  – warsztaty autorskie z Michałem Zawadką,

  – wiosenną promocję  zdrowia – Trenujemy uśmiechanie w Bibliotece dla dzieci,

  – Piknik – Dzień Rodzinyrodzinne spotkanie z książką w Bibliotece dla dzieci,

  – Piknik RodzinnyWirtualna podróż marzeń tym razem na Kubę i Karaiby,

Zakupiono wydawnictwa popularnonaukowe i beletrystykę poświęconą przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przemocy, która cieszy się dużą popularnością wśród uczestników projektu, a także wśród czytelników filii bibliotecznych.

 Dodatkowa poza środkami przyznanymi na realizację projektu zorganizowano warsztaty fotograficzne Fotografia – to mnie wciąga oraz konkurs fotograficzny W kadrze nałogu. Ogółem we wszystkich działaniach z zakresu programu Żyję zdrowo i bezpiecznie” w 2019 roku udział wzięło 1373 osoby

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROJEKT W PARTNERSTWIE Z SBP ODDZIAŁ W PŁOCKU:

„Dotknąć przeszłości” – słuchowisko powstałe dla uczczenia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej – projekt dofinansowany ze środków Miasta Płock.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 PROJEKTY W PARTNERSTWIE Z  PSPKiB: 

„Z szansą na sukces”projekt dofinansowany ze środków Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” (realizowany w 2018 i 2019 roku) – koszt całkowity: 18 750 zł, kwota dofinansowania: 15 000 zł.

Udało się nam zorganizować szereg działań, które zapewniły nieletniej grupie beneficjentów możliwości poszerzania swojej wiedzy o otaczającym świecie i o sobie poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi, pełnymi pasji i zaangażowania w swoją pracę, dorosłym zaś dały możliwość podniesienia ich kompetencji, umiejętności potrzebnych do tego, by lepiej wychowywać, zrozumieć dzieci i młodzież. W ramach projektu zrealizowano szereg wydarzeń o charakterze edukacyjno – kulturalnym skierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców: 2 warsztaty dla rodziców (rozwój intelektualny i osobowościowy dziecka), 2 warsztaty szybkiego czytania dla dzieci, 8 wydarzeń skierowanych do dzieci i młodzieży spotkania autorskie i autorsko-warsztatowe (Michał Zawadka, Joanna Olech, Agnieszka Frączek, Maciej Szymanowicz, Zofia Stanecka, Marcin Pałasz, Jakub Skworz, Roksana Jędrzejewska-Wróbel), piknik naukowy. Udział wzięły 1052 osoby.

***

„Wakacyjny BOOKiet przygód” projekt dofinansowany ze środków Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, koszt całkowity 9109 zł, kwota dofinansowania: 7100 zł. Był to szereg działań zapewniających kreatywną zabawę oraz bezpieczne zagospodarowanie czasu wakacyjnego tym, którzy pozostali w mieście.  Składał się ze spotkań ze Zwierzakolubami, trzech pikników literackich, Nocy przygód z Krzysztofem Petkiem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
2018

PROJEKTY KSIĄŻNICY PŁOCKIEJ:

„Kulturalny kalejdoskop” dofinansowany ze środków MKiDN (dotacja 7350 zł)

Zróżnicowana oferta kulturalna skierowana głównie do dzieci, młodzieży i seniorów z Płocka i powiatu a także wykraczająca poza zasięg regionalny. Celem projektu było wzmocnienie roli biblioteki jako centrum życia kulturalnego, kreującego różnorodne wydarzenia, propagującego kulturę i sztukę poprzez szereg działań animacyjnych, aktywizujących rożne grupy społeczne w środowisku lokalnym.

W ramach projektu zrealizowano 8 wydarzeń:

 3 spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży (podkreślenie roli kobiet, ich pozycji, siły, bezkompromisowości – Rok Praw Kobiet, Rok Sendlerowej: spotkania z Joanną Fabicką, Renatą Piątkowską, Anną Czerwińską-Rydel)

1 spotkanie autorskie dla seniorów (Magdalena Kordel),

1 warsztaty pisarskie dla młodzieży (Radosław Lewandowski)

1 warsztaty pisarskie dla seniorów z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk podczas III Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników „Cukierni Pod Amorem” – byli uczestnicy z Wrocławia, Poznania, Warszawy, Gostynina, powiatu płockiego.

2 pikniki literackie (Ciechomice i Radziwie).

Udział wzięło łącznie ok. 500 osób.

 ***

 „Czytanie – to jest sztuka!” dofinansowany ze środków MKiDN (dotacja 8200 zł)

Projekt miał na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (rodzice, bibliotekarze i nauczyciele), również grup społecznych nie będących aktywnymi uczestnikami życia literackiego i kulturalnego w Płocku i regionie oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zaproponowaliśmy wydarzenia w bibliotecznym “Ogrodzie 1001 bajki” inspirowane twórczością współczesnych polskich autorów i klasyków : W.Chotomskiej, B. Stenki, G.Bąkiewicz, P.Wakuły, K.Szymeczko, J.Tuwima i A.A. Milne. Zrealizowaliśmy wielkoformatowe wystawy, rodzinne warsztaty plastyczne, teatralne, teatrzyk Kamishibai i spotkania autorskie. Młodzież wzięła udział w turnieju „Literacka Scena Młodych” a dorośli w warsztatach kształcących umiejętność czytania wrażeniowego.

***

„Biblioteka – dobry społeczny biznes.” (dotacja 22 035 Euro)

Projekt aplikowany do Narodowej Agencji programu ERASMUS +  w 2018 roku, w sektorze Edukacja Dorosłych – Akcja 1.  Realizowany przez Książnicę Płocką przez 12 miesięcy (2018-2019).

Celem projektu jest podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego, zapoznanie się ze skandynawskim modelem biblioteki (sposobami pracy z dorosłymi, zarządzania biblioteką) oraz zaobserwowanie sposobów promocji i budowania publiczności za pomocą nowoczesnych technologii. Tytuł projektu „Biblioteka – dobry społeczny biznes” nawiązuje do roli biblioteki i literatury w życiu każdego człowieka. A słowa Jima Trelease: „Naród, który mało czyta, mało wie. Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje — w domu, na rynku, w sądzie, przy urnach wyborczych” uzupełniają i podkreślają ważną rolę rozwoju kultury czytelniczej.

W zaplanowanych mobilnościach uczestniczy 5 pracowników biblioteki: dyrektor placówki odpowiedzialny za zarządzanie, edukatorzy kulturalni z działów oświatowego, metodycznego i filii bibliotecznej oraz pracownik działu komputerowego.

Uczestnicy projektu skorzystają ze spotkań dotyczących zarządzania projektem, przybliżających kulturę kraju mobilności, w przygotowaniu językowym oraz w dwóch mobilnościach. Mobilności to wyjazd na kurs językowy do Wielkiej Brytanii oraz na praktykę typu job shadowing do biblioteki w Szwecji.

Wybór biblioteki w Szwecji na miejsce praktyki typu job shadowing nie jest przypadkowy. Szwecja przoduje w statystykach dotyczących czytelnictwa, udziału w życiu kulturalnym oraz korzystania z biblioteki. Szwedzkie rozwiązania (wpisujące się w cały skandynawski system) w bibliotekach są innowacyjne, wsparte akcjami promującymi czytelnictwo oraz kulturalną polityką państwa. Wizyta w szwedzkiej bibliotece jest niezwykłą szansą dla  pracowników Książnicy na zaobserwowanie, na czym polega szwedzki fenomen i w jaki sposób można, choć częściowo, przenieść na polski grunt.

Udział w projekcie przyniesie krótko i długofalowe rezultaty. Uczestnicy projektu będą wdrażać poznane metody pracy, wypróbują nowe narzędzia promocji działań instytucji, zwiększy się ich możliwość sięgania po publikacje i internetowe narzędzia przydatne w pracy a wymagające znajomości języka angielskiego. Książnica Płocka jako instytucja będzie starała się wdrożyć niektóre z rozwiązań przyczyniających się do sukcesu skandynawskich bibliotek. Długofalowymi rezultatami projektu będzie lepsze dostosowanie działań do potrzeb dorosłego odbiorcy, co może skutkować zwiększeniem udziału i satysfakcji dorosłych osób w akcjach edukacyjnych proponowanych przez bibliotekę. Pozyskane środki przeznaczone zostaną  na kursy językowe, organizację DNIA LITERATURY SZWEDZKIEJ i praktykę typu job shadowing w Szwecji .

***

ŻYJĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE”  – profilaktyka, dofinansowany ze środków wydziału zdrowia UMP

Książnica Płocka już od lat współpracuje w realizacji projektów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zdobyte przez lata doświadczenie, liczne kontakty ze specjalistami, znajomość literatury dotyczącej ww. problemów pozwala nam spojrzeć kompleksowo na sposoby zapobiegania im oraz nowym wyzwaniom, jakie niesie ze sobą dynamiczna rzeczywistość XXI wieku.

W okresie od marca do listopada 2018 r. przeprowadzono w ramach projektu „Żyję Zdrowo  i Bezpiecznie”:

–  16 spotkań wykładowo – warsztatowych ze specjalistą (Joanna Tkaczyńska, pedagog resocjalizacji, socjoterapeuta, arteterapeuta), w których udział wzięło  386 osób.

– 11 spotkań z autorami literatury dziecięcej i młodzieżowej (Rafałem Skarżyckim, Ewą Nowak, Dorotą Suwalską, Barbarą Kosmowską, Krzysztofem Piersą x 2, Renatą Piątkowską, Tomaszem Trojanowskim, Agnieszką Frączek, Katarzyną Ryrych, Marcinem Szczygielskim), w których udział wzięły 492 osoby.

 1 warsztaty fotograficzne „Fotografia – to mnie wciąga” – udział wzięło 23 osób.

– 2 warsztaty autorskie z trenerem motywacyjnym – udział wzięło 89 osób.

– wiosenną promocję zdrowia w Chotomku  – udział wzięło 60  osób.

– Piknik rodzinny – rodzinne spotkanie z książką na Podolszycach Południe (zad. 85153N – honorarium artystyczne) – udział wzięło ok. 220 osób.

 Piknik Dzień Rodziny w Bibliotece dla dzieci  – udział wzięło ok. 90 osób

– Piknik literacki „Wirtualna Podróż Marzeń – Chiński Piknik Rodzinny”  na osiedlu Podolszyce Północ – udział wzięło 310 osób.

Ogółem we wszystkich działaniach z zakresu programu Żyję zdrowo i bezpiecznie” w 2018 roku udział wzięło 1450 osób.

Zakupiono również wydawnictwa z zakresu profilaktyki, które dostępne są w filiach bibliotecznych.


PROJEKTY W PARTNERSTWIE Z SBP ODDZIAŁ W PŁOCKU:

 Po 100kroć Polska dofinansowany ze środków Miasta Płock – celem była popularyzacja historii kraju, jego kultury i sztuki wśród mieszkańców Płocka w związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100. lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Projekt Po 100kroć Polska obejmował dwie imprezy plenerowe: w ogrodzie Książnicy Płockiej oraz na rynku Starego Miasta w Płocku:

– Sobota w Soplicowie – impreza plenerowa w ogrodzie Książnicy Płockiej, w odpowiednio przygotowanej scenografii, propagująca epopeję narodową Pan Tadeusz, oparta na współpracy grup młodzieży i seniorów, połączona z występem profesjonalnego aktora oraz prezentacją grup amatorskich. Dla najlepszych przewidziane są nagrody rzeczowe. Punktem kulminacyjnym był pokaz mody kobiecej z różnych epok, nawiązującej do wybranych fragmentów literackich, pokazujących, że strój jest wyrazem czasów nie tylko w sferze estetycznej, ale i politycznej.

– Koncert Jankiela – impreza plenerowa na rynku Starego Miasta, poprzez muzykę, odnoszącą się do wydarzeń z historii Polski, utrwalająca tożsamość narodową i kulturalną. Koncert w wykonaniu cymbalisty Szymona Tadli połączony był z prezentacją fragmentów Pana Tadeusza. Imprezie towarzyszył (poza projektowo) występ chórów szkolnych działających w Płocku.

***

   Słuchowisko “Dotknąć przeszłości” powstało w ramach zadania z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego „A jeśli jutro wybuchnie wojna…” realizowanego w związku z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Realizacja: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Płocku. Projekt dofinansowany przez Gminę – Miasto Płock. Dzisiejszy świat, w którym króluje konsumpcjonizm, często zapomina, czym jest odwaga, ofiarność, bohaterstwo, niepodległość, suwerenność państwowa i tolerancja narodowa. Nasze słuchowisko, w sposób dość niekonwencjonalny, ma uświadomić młodym ludziom, że nic nie jest dane nam za darmo i na zawsze.

***

„WSZECHŚWIAT KULTURY” dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – obejmował 6 wydarzeń realizowanych na terenie powiatu płockiego i Płocka: 2 imprezy plenerowe (piknik naukowy i Kosmiczna Noc w ogrodzie Książnicy Płockiej), cykl warsztatów tematycznych – robotyka (biblioteki powiatu i Książnica), jednorazowe warsztaty plastyczne podczas Kosmicznej Nocy (ogród Książnicy), 2 spotkania autorskie (Tomasz Samojlik, Tomasz Trojanowski) z pasjonatami świata nauki, fantastyki, fauny i flory.


PROJEKTY W PARTNERSTWIE Z PSPKiB:

 „Wakacje – lubię to!” – dofinansowany ze środków Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” – w trakcie realizacji

To propozycja doskonałej i kreatywnej  zabawy oraz bezpiecznego zagospodarowania czasu wakacyjnego, tym którzy pozostają w mieście.  Składał się z warsztatów magii, podczas których pod okiem profesjonalnego iluzjonisty dzieci i młodzież ćwiczyły sprawność i umiejętność wykonywania sztuczek. Drugą równie atrakcyjną formą kreatywnego spędzania czasu wolnego były warsztaty programowania robotów i wspólna zabawa robotyką. Wiele wrażeń dostarczył wakacyjny dzień sportowy z wykorzystaniem mobilnej ścianki wspinaczkowej i zawodami sprawnościowymi. Zwieńczeniem był Nocny Wehikułu Czasu – impreza plenerowa skierowana do dzieci w wieku 7-12 lat, z udziałem Kazimierza Szymeczko, autora książek o tematyce historycznej, m.in. serii „Zdarzyło się w Polsce” i „A to historia”, czyli dowcipnych opowiadań, w których prezentuje najważniejsze wydarzenia i postaci z dziejów Polski.

***

Jestem stąd! Śladami patronów naszych ulic” – dofinansowany ze środków Miasta Płock

Projekt stanowił bogatą, zróżnicowaną ofertę spotkań i działań animacyjnych poświęconych postaciom, które pozostawiły szczególny ślad w historii i kulturze Płocka –  Bolesławowi III Krzywoustemu w 880. rocznicą śmierci i Stefanowi Themersonowi w  30. rocznicą śmierci .

Składał się z:
-Warsztatów animacji filmowej i dźwiękowej, realizowanych w dwóch 20 osobowych grupach (7-9 lat i 10-13 lat). Pięciodniowe warsztaty zostały podzielone na animacje filmowe i dźwiękowe. Całość stanowiła atrakcyjną formą prezentującą szkic historyczny, charakterologiczny Bolesława Krzywoustego oraz życie i twórczość Stefana Themersona. Efekt końcowy pracy 40 osobowej grupy prezentuje film udostępniony na stronie internetowej TUTAJ

-Pikniku na dworze  Bolesława III Krzywoustego  z udziałem Kazimierza Szymeczko był doskonałą okazję do rodzinnej zabawy wokół literatury, poszerzenia wiedzy historycznej podczas konkursów, quizów oraz pretekstem do wyjścia z działaniami projektowymi w przestrzeń miejską, integrując społeczność lokalną. Piknik zorganizowano w partnerstwie z Radą Osiedla Międzytorze, Mazowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową w Płocku. Wśród piknikowych atrakcji należy wymienić m.in. bicie pamiątkowych monet, strzelanie z łuku, rycerskie pojedynki. Gościem pikniku był Kazimierz Szymeczko, autor Historii Polski w opowieściach i PoMOLowanej historii, uhonorowany tytułem Ambasador Polszczyzny Literatury Dziecięcej. W Pikniku zorganizowanym w Filii Bibliotecznej nr 7 wzięło udział 142 uczestników.

 


2017

„ŻYJĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE”  – profilaktyka, dofinansowany ze środków wydziału zdrowia UMP.

Książnica Płocka już od lat współpracuje w realizacji projektów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Od kilku lat obserwujemy coraz większe zainteresowanie działaniami profilaktycznymi ze strony indywidualnych odbiorców, poszukujących literatury tematu, ze strony młodzieży, która, z początku niechętnie, ale w miarę upływu czasu coraz łatwiej zabiera głos na tematy będące swoistym tabu w ich środowiskach, a które mogą być przyczyną podejmowania zachowań ryzykownych. Coraz częściej też w programach profilaktycznych uczestniczą świetlice środowiskowe czy kluby profilaktyczne. Ten wzrost zapotrzebowania na profilaktykę uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze) to znak czasów. Dlatego tak ważne jest uświadamianie, tłumaczenie, pokazywanie innych dróg rozwiązywania problemów, z którymi przychodzi się mierzyć młodemu człowiekowi.

W okresie od marca do listopada 2017 r. przeprowadzono w ramach projektu „Żyję Zdrowo  i Bezpiecznie”:

–  16 spotkań wykładowo-warsztatowych ze specjalistami, w których udział wzięło  399 osób,

– 10 spotkań z autorami literatury dziecięcej i młodzieżowej (Barbara Kosmowska, Agnieszka Frączek, Joanna Fabicka x 2, Agnieszka Tyszka, Joanna Jagiełło, Marzena Filipczak, Eliza Piotrowska, Rafał Witek, Rafał Kowalski), w których udział wzięły 373 osoby,

– 1 warsztaty literackie z Iwoną Czarkowską– udział wzięło 37 osób,

– 1 warsztaty fotograficzne „Fotografia – to mnie wciąga”  – udział wzięło 69 osób.

– wiosenną promocję zdrowia w Chotomku – udział wzięło 70  osób

– Piknik rodzinny – rodzinne spotkanie z książką na Podolszycach Południe – udział wzięło ok. 220 osób

– Piknik rodzinny – rodzinne spotkanie z książką w Ogrodzie Książnicy Płockiej – udział wzięło ok. 120 osób

– Piknik literacki „Wirtualna Podróż Marzeń – wyprawa do egzotycznych krajów Azji”  na osiedlu Podolszyce Północ – udział wzięło 310 osób.

– wakacje w Bibliotece dla dzieci  Na głęboką wodę – Wszechświat w kropli wody – udział wzięło 49 osób.

Ogółem we wszystkich działaniach z zakresu programu Żyję zdrowo i bezpiecznie” w 2017 roku udział wzięło 1657 osób. Zakupiono również wydawnictwa z zakresu profilaktyki.


PŁOCKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI I BIBLIOTEK:

„KULTURALNI MAJĄ GŁOS!”

Od 24 października 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. PSPKiB realizowało projekt „KULTURALNI MAJĄ GŁOS!” dofinansowany ze środków Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” – dotacja 25 000 zł) – projekt skierowany był do dzieci i młodzieży, stanowił bogatą, zróżnicowaną ofertę kulturalną, ogólnodostępną, o charakterze lokalnym. Obejmował:

– cykl spotkań autorskich poszeregowanych według tzw. półek tematycznych: przyrodnicze, podróżnicze, przygodowa, dla chłopaków, dla dziewczyn, detektywistyczne, historyczne, mówimy po polsku (Zuzanna Orlińska,  Grzegorz Kasdepke,  Małgorzata Strękowska-Zaremba,  Marcin Szczygielski,  Ewa Nowak,  Agnieszka Tyszka,  Joanna Jagiełło,  Grażyna Bąkiewicz,  Joanna Fabicka,  Małgorzata Karolina Piekarska,  Rafał Skarżycki,  Rafał Witek, Tomasz Samojlik, Przemysław Wechterowicz, Agnieszka Frączek, Marzena Filipczak, Eliza Piotrowska).  

– 5 warsztatów różnotematycznych, skierowanych do dzieci oraz do dorosłych:

– warsztaty plastyczne z Małgorzatą Flis,

– warsztaty plastyczne z Pawłem Wakułą, pisarzem, rysownikiem, dziennikarzem,

– warsztaty detektywistyczne z Iwoną Czarkowską, dziennikarką, bajkopisarką,

– warsztaty historyczno – literackie z Jarosławem Górskim Co o najdawniejszej Polsce mówią nazwy naszych miejscowości, rzek, regionów?,

– warsztaty arteterapii – dla nauczycieli i bibliotekarzy z Anną Czachorowską, absolwentką studiów podyplomowych z Arteterapii w Łodzi.

– imprezy plenerowe:

– czytelniczy flashmob, czyli wspólne i głośne czytanie wierszy poświęconych Wiśle w Roku Rzeki Wisły,

– Happening na Kościuszki, czyli występ artystyczny i rysowanie komiksu poświęconego Tadeuszowi Kościuszce (Rok Kościuszki),

– Street Art., czyli tworzenie w przestrzeni miejskiej wielkopowierzchniowych prac malarskich, inspirowanych książką, biblioteką,

– 8 pikników literackich

Łącznie we wszystkich działaniach projektowych udział wzięły  2923 osoby.


„KAPITAŁ = SENIOR. Z PASJĄ”

Głównym celem projektu Kapitał = Senior. Z pasją, dofinansowanego ze środków Miasta Płock w kwocie 3 500,00 zł., było budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego poprzez wyszukiwanie wspólnych zainteresowań i pasji oraz aktywizacja społeczna płockich emerytów, tak, by chętniej brali  udział w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym Miasta Płocka.

W ramach projektu zrealizowano warsztaty biblioterapeutycze Czytam, więc jestem, warsztaty literacko-psychologiczne Pokochaj siebie, warsztaty W zdrowym ciele…, połączone z gimnastyką relaksacyjną z elementami muzyki, warsztaty literacko-dietetyczne Jedz, myśl, baw się, warsztaty międzypokoleniowe o charakterze kulinarnym, czytelniczym, integracyjnym. We wszystkich działaniach projektowych udział wzięło 908 osób, dodatkowo seniorzy uczestniczyli chętnie i licznie w wydarzeniach pozaprojektowych, do których byli przygotowywani w czasie poszczególnych działań (spotkania autorskie, Zlot Miłośników Cukierni Pod Amorem i rejs statkiem, Sobota w Soplicowie).


BIBLIOBYSTRZAKI NA TROPIE

Projekt wakacyjny PSPKiB – dofinansowany ze środków Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” w kwocie 9 880,00 zł).

Projekt składał się z szeregu zajęć stacjonarnych (warsztaty robotyki), odbywających się we współpracy i na terenie placówek Partnera – Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku oraz dwóch Nocy Detektywów w ogrodzie Książnicy Płockiej i gmachu głównym.

Podczas warsztatów robotyki uczestnicy zaczynali od konstruowania robota – z różnych typów części mechanicznych klocków, następnie uczyli się programowania silników i czujników zbudowanych robotów.  W czasie dwóch edycji Nocy Detektywów z udziałem Krzysztofa Petka – autora, podróżnika, instruktora w szkołach przetrwania  drużyny rozwiązywały szereg zadań prowadzących od miejsca do miejsca w gmachu głównym Książnicy, na dziedzińcu i w ogrodzie. Były tajne hasła, szyfry, zagadki, łamigłówki, itp. Na uczestników czekała też zagadka główna – grupa, która dotarła do niej pierwsza i rozwiązała ją poprawnie, otrzymała skrzynkę złotych sztab. Noc detektywów trwała każdorazowo od 18.00 do 1.00. Później chętni nocowali do rana wśród książek. Ogółem w projekcie udział wzięło  249 osób.


PRZYSTANEK WAKACJE

Projekt wakacyjny PSPKiB dofinansowany ze środków Miasta Płock w kwocie 5 000 zł.

Projekt dotyczył organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji, obejmował szereg zajęć w filiach bibliotecznych oraz pikniki literackie, na które zaproszeni zostali m.in. animatorzy zabaw: Zakątek Odkrywców, Fabryka Zabawy Tęczowo, piłkarze ręczni SPR Wisła Płock, UKS GEDEON. Poprzez animacje uczestnicy mieli szansę wejść w fabułę i poczuć się kreatorem czy odkrywcą literackiej fikcji. Aby rozbudzić wyobraźnię i fantazję uczestników wykorzystaliśmy takie metody animacji jak: teatr, kalambury, techniki obrazkowe, prezentacje fragmentów ekranizacji, quizy, gry planszowe, krzyżówki, wzbogacając program o działania plastyczne i ruchowe.  We wszystkich działaniach projektowych udział wzięło około 2519 osób.


STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH, ODDZIAŁ W PŁOCKU:

TAK DLA HISTORII. TAK DLA PRZYSZŁOŚCI

W 2017 roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, oddział w Płocku zrealizowało projekt „Tak dla historii. Tak dla przyszłości”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja Czytelnictwa. W okresie od maja do listopada zorganizowano 4 spotkania autorskie (Angelika Kuźniak, Marek Krajewski, Elżbieta Cherezińska, Joanna Podsadecka), konferencję naukową, imprezy plenerowe typu flashmob, plener malarski, Sobota w Soplicowie, rejs statkiem, kryminalna gra miejska, zrealizowano także Kuchnię prosto z Wisły oraz koncert z okazji święta niepodległości. Organizatorzy promowali literaturę i czytelnictwo poprzez różnorodne działania pokazujące przeszłość i jej wpływ na dzisiejsze czasy, pokazywali miejsca na mapie Polski, które są tyglem wielonarodowościowym, przez wieki wypracowującym swoją tożsamość. Różnorodność form działania miała na celu przybliżenie polskiej historii. Poprzez dobrą literaturę i nieszablonowe działania sprawiliśmy, że odbiorcy poczuli się częścią świata kreowanego przez ludzi pióra – od średniowiecza i początków tworzenia państwowości polskiej po trudne czasy odbudowy Niepodległej. Zgodnie z tytułem projektu – „Tak dla historii. Tak dla przyszłości – wszystkie realizowane działania miały na celu utrwalanie tożsamości narodowej i kulturowej (odwoływały się m.in. do zbliżającej się 100. Rocznicy odzyskania niepodległości i do jubileuszu 80-lecia KP, na terenie której realizowane były poszczególne zadania, zwracały też uwagę na trwający Rok Rzeki Wisły). Całkowity koszt projektu wyniósł 17 200 zł, z tego kwota dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosiła 13 300 zł.


PŁOCK. ALE  HISTORIA!!!

W 2017 roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, oddział w Płocku w partnerstwie z Książnicą Płocką zrealizowało projekt „Płock – co za historia!!!” , dofinansowany ze środków Miasta Płocka. Projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców Płocka a jego głównym celem było utrwalanie tożsamości kulturowej, regionalnej i narodowej poprzez pokazanie w sposób niezwykle barwny, dynamiczny historii Płocka w nawiązaniu do ważnych wydarzeń o znaczeniu nie tylko lokalnym. W ramach projektu odbyły się:  flashmob poetycki w obrębie „miasta wytyczonego aktem lokacyjnym” oraz pokaz laserowy na Starym Rynku nawiązujący do wydarzeń sprzed 780. lat, kiedy to Płock stawał się miastem; warsztaty papieru czerpanego dla dzieci; gra miejska dla młodzieży „Lokuj Płock” oraz spotkanie autorskie z Elżbietą Cherezińską. Wszystkie zaplanowane w ramach projektu działania będą odwoływać się do 780. rocznicy lokacji Płocka, a realizowane będą w przestrzeni historycznej miasta (obręb Starego Miasta) oraz na terenie Książnicy Płockiej. Całkowity koszt projektu wyniósł 11 354 zł, z tego kwota dofinansowania ze środków Miasta Płock wynosiła 7 000 zł.

 2016 

„KULTUROPOZYTYWNI czyli Kapitał Senior II” – projekt Płockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i Bibliotek, dofinansowany ze środków Miasta Płock (kwota dofinansowania 5400 zł), realizowany od marca do listopada.

Dotarliśmy z działaniami do dużej grupy seniorów w różnych częściach miasta, aktywizując ich poprzez działania w filiach bibliotecznych i podczas spotkań autorskich. Dzięki przeprowadzonym warsztatom biblioterapeutycznym oraz spotkaniom ze znanymi i lubianymi autorkami udało się przełamać bierność seniorów, znacząco zwiększyć ich udział w życiu kulturalnym. Na spotkaniach bowiem pojawiały się osoby, które wcześniej niechętnie korzystały z oferty kulturalnej, czy to racji niewiedzy, czy to z racji niechęci do wychodzenia z domu. Oferta skierowana do seniorów, zrealizowana zgodnie z ich życzeniem, zainteresowaniami czy oczekiwaniami, pozwoliła zintegrować różne grupy społeczne z różnych dzielnic miasta. W ramach projektu odbyły się spotkania autorskie z Teresą Drozdą, Małgorzatą Kalicińską, Małgorzatą Gutowską-Adamczyk oraz z Marią Ulatowską i Jackiem Skowrońskim. Został też zorganizowany Europejski Dzień Seniora: program artystyczno-literacki, w wykonaniu i w reżyserii Henryka Jóźwiaka, na scenie zaś wystąpiły seniorki z Teatru Remedium.

Łącznie z działań oferowanych w ramach projektu skorzystały 822 osoby.


„WAKACYJNE WYPRAWY W NIEZNANE”– projekt Płockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i Bibliotek, dofinansowany ze środków Miasta Płock (kwota dofinansowania 7450 zł.). W ramach projektu zorganizowano szereg bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Wśród działań były m.in.:

Animacje okołoliterackie: baśnie, legendy, opowieści z różnych stron świata. Książka czytana, mówiona, projekcje bajek.

Zajęcia plastyczne: rysowanie, malowanie farbami, malowanie wielkoformatowe, malowanie ekotoreb, malowanie figurek gipsowych, malowanie na szkle, lepienie z masy solnej, tworzenie form z plasteliny, malowanie balonów, robienie latawców, wycinanki, biżuteria z koralików, itp.

Gry logiczne i planszowe: kalambury, łamigłówki, krzyżówki.

Teatr KAMISHIBAI, czyli japońska sztuka opowiadania za pomocą obrazów.

Zajęcia Ruchowe: w tym lekcje tańca, zabawy przy muzyce, KLANZA czyli animacje na świeżym powietrzu z kolorową chustą, wyścigi w workach, ogólne zajęcia ruchowe.

Zajęcia na świeżym powietrzu: 4 pikniki literacko-muzyczne w różnych punktach miasta, otwarte dla wszystkich chętnych.

Łącznie we wszystkich zaproponowanych działaniach udział wzięło 2500 dzieci.


„JAK DOBRZE MIEĆ (TAKIEGO) SĄSIADA”, projekt Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddział w Płocku, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (kwota dofinansowania 19850 zł.).

Projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców Płocka, a jego głównym celem była promocja Książnicy Płockiej w lokalnym środowisku, umacnianie jej pozycji, jako prężnie działającego ośrodka kultury, który wychodzi z szeroką ofertą do odbiorców z różnych grup społecznych, bez względu na status społeczny, wiek, wykształcenie. W ramach projektu odbyły się spotkania autorskie z Wojciechem Jagielskim, Łukaszem Orbitowskim, Sławomirem Koprem, Marią Ulatowską, Katarzyna Bondą i Olgą Rudnicką. Był koncert Pawła Wójcika w ramach Nocy Muzeów, warsztaty dziennikarskie dla młodzieży, kobiet i seniorów, imprezy w ogrodzie Książnicy Płockiej.


WIDOWISKO ŚWIATŁO I DŹWIĘK – HISTORIA PŁOCKA W OBRAZACH – projekt Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddział w Płocku, dofinansowany ze środków Miasta Płock (kwota dofinansowania 4550 zł.).

Celem widowiska, przygotowanego z okazji Światowych Dni Młodzieży, była promocja miasta jako atrakcyjnego miejsca dla młodych ludzi i miejsca wielu ważnych wydarzeń historycznych, również takich, które decydują o wspólnej, ponadnarodowej tożsamości kulturowej czy religijnej. W ramach projektu na ulicach Płocka odbył się flashmob, w czasie którego płocczanie i pielgrzymi, którzy przybyli na Światowe Dni Młodzieży z całego świata, wspólnie odkrywali na nowo poezję Karola Wojtyły. Plan był prosty: pięć wierszy, pięć przystanków, pięć języków. Flashmob zakończył się przed kinem na ulicy Tumskiej, gdzie utwór  Magnificat odczytali jednocześnie wszyscy uczestnicy, we wszystkich językach w tym samym czasie. Później zaprosiliśmy wszystkich chętnych do ogrodu Książnicy Płockiej na widowisko Historia Płocka w obrazach. Dzięki zastosowaniu współczesnych technologii multimedialnych, m.in. laserów i specjalnych projektorów, na murach Książnicy i na okolicznych drzewach pojawiła się grafika, będącą grą światła i muzyki. Kolorowe promienie układały się w napisy, obrazy, figury a wszystko było doskonale zsynchronizowane z muzyką, raz łagodną, raz dynamiczną. Dodatkowo na ekranie zaprezentowane zostały  dzieje Płocka, od czasów powstania i rozkwitu grodu nad Wisłą, przez najważniejsze wydarzenia  w historii, zabytki i ludzi. „Historii Płocka w obrazach” towarzyszyła wyjątkowa oprawa muzyczna, przygotowana specjalnie na pokaz i wykonywana na żywo przez zespół „Bez nazwy”.


„ŻYJĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE”  – profilaktyka, dofinansowany ze środków wydziału zdrowia UMP (kwota dofinansowania 13000 zł).

Książnica Płocka już od lat współpracuje z Wydziałem Zdrowia UMP w realizacji projektów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zdobyte przez lata doświadczenie pozwala nam spojrzeć kompleksowo na sposoby przeciwdziałania ww. problemom i nowym wyzwaniom, jakie niesie ze sobą dynamiczna rzeczywistość XXI wieku. Dlatego tak ważne jest uświadamianie, tłumaczenie, pokazywanie innych dróg rozwiązywania problemów, z którymi przychodzi się mierzyć młodemu człowiekowi. Musi to być na tyle atrakcyjna forma, żeby młodzież nie poczuła się „osaczona”, zmuszana do czegoś wbrew sobie, żeby nie odebrała spotkania jak suchej pogadanki, wymądrzania się.

W okresie od marca do listopada 2016 r. przeprowadzono w ramach projektu „Żyję Zdrowo  i Bezpiecznie”:

–  16 spotkań wykładowo-warsztatowych ze specjalistami (Beata Jaworska, Katarzyna Banasiak), w których udział wzięło 247 osób

– 12 spotkań z autorami literatury dziecięcej i młodzieżowej (Barbara Kosmowska, Małgorzata Flis, Agnieszka Frączek, Joanna Fabicka, Krzysztof Petek, Rafał Witek, Małgorzata Strzałkowska, Kazimierz Szymeczko, Ewa Nowak, Anna Onichimowska, Paweł Wakuła), w których udział wzięło  376 osób.

– wiosenną promocję zdrowia w Chotomku „Dzień Brudasa” – udział wzięło 150 osób.

– Piknik rodzinny – rodzinne spotkanie z książką (Wielki koncert muzycznej zgrai z udziałem Izabelli Klebańskiej) – udział wzięło ok. 100 osób.

– piknik wakacyjny Wirtualna podróż marzeń Spotkanie z kulturą arabską „Lato z Szeherezadą” – 310 osób)

– Wakacje w Bibliotece dla dzieci  – 65 osób).

– warsztaty fotograficzne „Fotografia – to mnie wciąga” – 19 osób)

– konkurs plastyczny pt. „Być wolnym” dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat  – 57 osób).

Ogółem we wszystkich działaniach z zakresu programu Żyję zdrowo i bezpiecznie” w 2016 roku udział wzięło 1477 osób.

2015

 „Radośni i znani … bo oczytani!”

Projekt Płockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i Bibliotek w partnerstwie z Książnicą Płocką „Radośni i znani … bo oczytani!”, dofinansowany ze środków Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” (kwota dofinansowania  25 000,00 zł) w okresie od 1 lutego 2015 do 30 listopada 2015 roku miał zachęcić różne grupy społeczne do wyjścia z domu, uczestnictwa, otwarcia na nowe środowisko, przywrócić radość ze wspólnej zabawy inspirowanej literaturą. Oferta skierowana była do wszystkich grup odbiorców, począwszy od najmłodszych dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, poprzez młodzież gimnazjalną, uczniów szkół ponadgimnazjalnych; mieszkańców Płocka, bez względu na wiek, ale także dla wąskiego grona specjalistów, jakimi są bibliotekarze. To dla nich została zorganizowana konferencja naukowa pod hasłem „Radośni i znani … bo oczytani”, z udziałem prof. UW dr. hab. Grzegorza Leszczyńskiego, Prodziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, znawcy literatury dla dzieci i młodzieży oraz dr Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, pracownika UW, literaturoznawcy, współautorki książki Dziecko w dialogu z tekstem literackim. Płocczanie mieli okazję spotkać się z Olgą Tokarczuk, Agatą Tuszyńską, Magdaleną Piekorz. Dal młodszych zorganizowano spotkania z autorami, których książki  były często okazją do przekonania się, że literatura jest szerokim oknem na świat, pozwala go nie tylko poznać i zrozumieć, ale i pomaga w wielu trudnych sprawach, spotykających młodego człowieka. W ramach projektu z młodymi płocczanami spotkali się Paweł Beręsewicz, Marcin Pałasz, Roksana  Jędrzejewska-Wróbel, Zofia Stanecka, Łukasz Dębski, Joanna Jagiełło, Grażyna Bąkiewicz, Ewa Maria Letki, Dorota Gellner, Kazimierz Szymeczko, Ewa Nowak, Marta Fox, Krzysztof  Petek. Był też konkurs plastyczny, literacki, flashmob a także warsztaty czytelnicze prowadzone przez Małgorzatę J. Berwid z programu telewizyjnego „Moliki Książkowe, czyli co czytać dziecku”.

Łącznie z projektu skorzystały 1692 osoby.


„Kapitał-Senior”

Projekt Płockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i Bibliotek w partnerstwie z Książnicą Płocką „Kapitał-Senior”, dofinansowany ze środków Miasta Płock (kwota dofinansowania 12 360,00 zł). Celem wszystkich działań realizowanych w ramach projektu „KAPITAŁ-SENIOR” było podniesienie jakości życia osób starszych, zwiększenie ich udziału w życiu kulturalnym, integracja społeczna przez kulturę, ograniczenie procesu marginalizacji ludzi starszych, zmniejszenie rozmiarów zjawiska wykluczenia społecznego m.in. przez podniesienie ich kwalifikacji w zakresie obsługi komputera, zmiana świadomości i podejścia seniorów do komputera i Internetu, zwiększenie aktywności osób starszych, polepszanie, jakości życia, przybliżenie seniorom nowoczesnych systemów komunikacji, wyrównanie szans.

Cel ten został osiągnięty poprzez liczne warsztaty i spotkania, które przyczyniały się do integracji społecznej przez kulturę i ograniczenia procesu marginalizacji ludzi starszych, a wszelkie działania oparte były na modułach:

  • warsztaty biblioterapeutyczne „Książki na receptę, recepta na życie…”,
  • warsztaty literacko-muzyczne dla seniorów „Senior czyta, senior zwiedza, degustuje oraz śpiewa”,
  • warsztaty komputerowe „Z komputerem za pan brat”.

Ogółem w projekcie „Kapitał-senior” udział wzięło 1425 osób.


„Wakacyjne hece w pociągu do literatury”

Dzięki projektowi Płockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i Bibliotek w partnerstwie z Książnicą Płocką „Wakacyjne hece w pociągu do literatury” , dofinansowanemu ze środków Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” (kwota dofinansowania 15 000,00 zł) udało się dotrzeć do dużej grupy dzieci i młodzieży, pozostającej w mieście w czasie wakacji. Zaproponowaliśmy im zabawę połączoną
z odkrywaniem nowych możliwości, ukrytych talentów, nieprzebranych skarbów, jakie niesie ze sobą poznanie dobrych książek i ludzi je tworzących. Hasło tegorocznych wakacji odzwierciedlało nasze zamierzenia – „wakacyjne hece”- bo wszyscy mieli się dobrze bawić, „pociąg do literatury” – bo odkrywanie światów zamkniętych na kartach książek jest podróżą do tych światów, a atrakcyjna forma dotarcia do najmłodszych ze słowem pisanym, ma w nich wyzwolić wspomniany pociąg – zainteresowanie literaturą. Wszystkie zajęcia zorganizowane w ramach wakacyjnego projektu miały na celu „wyciągnąć” dzieci z domów, odciągnąć od komputerów i telewizji, uaktywnić emocjonalnie, fizycznie, co, naszym zdaniem, udało się, bo świadczy o tym duże zainteresowanie wszystkimi propozycjami. Zajęcia prowadzone na terenie wszystkich  placówek Książnicy Płockiej – partnera projektu, pokazały uczestnikom szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o odbiór literatury. „Pociąg do literatury” staraliśmy się wywołać poprzez bezpośrednie obcowanie z książką, poznawanie jej bohaterów, rozszyfrowywanie zagadek, tropienie tajemnic. Wyobraźnię pobudzały animacje w oparciu o tekst, własne interpretacje, dopisywanie dalszego ciągu przygód, nagrywanie bajek w formie słuchowiska. Dzieci miały też okazję poznać różne formy przedstawienia tej samej opowieści – poprzez słowo czytane, ilustrację, obraz filmowy, grę planszową z bohaterami poznawanych historii oraz zabawy i gry quizowe, testowe, krzyżówkowe, kalamburowe
w oparciu o prezentowaną treść. Dzieci miały też okazję rozwijać swoje zdolności manualne w całym szeregu zajęć plastycznych z użyciem najróżniejszych materiałów. W ramach projektu odbyły się też cztery pikniki literacko  – muzyczne  z udziałem Ewy Chotomskiej, Doroty Gellner oraz zespołu Huu-Ska Luta, prezentującego kulturę i zwyczaje Indian.

Łącznie z propozycji w ramach projektu skorzystało 2950 osób.


Żyję zdrowo i bezpiecznie

2015 rok był kolejnym rokiem aktywizacji dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień przeprowadzonych przez Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego w Płocku. Tematy profilaktyczne projektu „Żyję zdrowo i bezpiecznie” dotyczyły: przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy – otrzymaliśmy 7500 zł i przeciwdziałania narkomanii – otrzymaliśmy 7500 zł. Łącznie 15000 zł.

  • Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy

Zadanie celowe, w ramach którego odbyło się zgodnie z planem 14 spotkań wykładowo – warsztatowych, które poprowadzili specjaliści : Beata Jaworska – psycholog, Katarzyna Banasiak pedagog-specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Profilaktyki uzależnień i Mariusz Łakomski, mgr psychologii. Celem przeprowadzonych zajęć profilaktycznych w filiach płockich bibliotek było zachęcenie młodego człowieka do opóźniania inicjacji i przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych. Odbyło się też 5 spotkań autorskich z autorami powieści dla młodzieży, którzy w swoich książkach poruszają problematykę uzależnień, zagrożeń, na które narażeni są młodzi ludzie. Dyskusje o książkach zachęcały młodych ludzi nie tylko do czytania literatury, ale także wskazywały, gdzie szukać rozwiązań; pokazywały, że nawet, gdy młody człowiek ma opór przed rozmawianiem o swoich problemach, to literatura może być lustrem, w którym się przejrzy. Były to spotkania z : Barbarą Kosmowską, Krzysztofem Petkiem, Barbarą Gawryluk, Grażyną Bąkiewicz i Kazimierzem Szymeczko. Zorganizowano także rodzinne imprezy plenerowe oraz warsztaty i konkursy.

Łącznie udział wzięły 1072 osoby.

  • Przeciwdziałania narkomanii

Projekt „żyję zdrowo i bezpiecznie” – przeciwdziałanie narkomanii, realizowany przez książnicę płocką, to edukacja profilaktyczna  polegająca  na uczeniu dzieci i młodzieży dojrzałej postawy wobec życia, a nie tylko dojrzałej postawy wobec substancji uzależniających. do najczęstszych przyczyn sięgania po środki odurzające należą: ciekawość poznania „zakazanego owocu”, chęć zaimponowania kolegom i otoczeniu, potrzeba, a nawet warunek przynależności do grupy rówieśniczej, niemożność poradzenia sobie z problemami i trudnościami szkolnymi, osobistymi i rodzinnymi, przekonanie o znikomej szkodliwości przyjmowanych środków. na  zajęciach prelegenci  przekazywali  informacje i  uświadomili młodzież, jaki wpływ na zdrowie, na ich rozwój  fizyczny  i psychiczny mają  narkotyki, uczyli ich  także asertywnego zachowania wobec osób namawiających do stosowania używek  i odpowiedzialności za swoje czyny.  wśród szeregu działań profilaktycznych organizowanych przez książnicę płocką w 2015 roku znalazły się 16 zajęć warsztatowych, prowadzonych przez pedagog Katarzynę Banasiak i psychologów Beatę Jaworską i Mariusza Łakomskiego. Odbyło się 5 spotkań autorskich: z Pawłem Beręsewiczem, Joanną Jagiełło, Anną Onichimowską, Martą Fox, Ewą Nowak. W ramach projektu zrealizowano także piknik rodzinny pod hasłem rodzinne spotkanie z książką,  z udziałem autorki książek dla dzieci Elizy Piotrowskiej; wakacje w Chotomku oraz konkurs plastyczny.

Łącznie udział wzięło 916 osób.


Z okazji 95. rocznicy Obrony Płocka w wojnie polsko-bolszewickiej Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Płocku zrealizowało projekt “Zatrzymane w kadrze … ROK 1920”. W ramach projektu powstały dwa słuchowiska przybliżające współczesnym historię Płocka.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl