Niebo Gwiazdziste

 

Jarosław Wanecki: Niebo gwiaździste

Z okazji 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Jarosław Wanecki oprowadza nas po europejskich stolicach, prezentując ich architekturę, sztukę, literaturę czy muzykę. 

Przewodnik opowiada o różnorodności krajów Starego Kontynentu i o bogactwie jego kultury. […] pokazuje również związki naszego miasta z Europą, przypominając wydarzenia i znane postacie z historii Płocka, zarówno tej średniowiecznej, jak i współczesnej. (Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka)

Książka niedostępna w sprzedaży. Nakład wyczerpany.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content