Opłata za przetrzymanie zbiorów

Data publikacji: 11/04/2022

 

Czytelnicy chcący uregulować opłatę za przetrzymanie zbiorów Książnicy Płockiej proszeni są o wpłaty na konto:

Bank Pekao I Oddział w Płocku   53 1240 3174 1111 0000 2890 1178

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content