PESEL dla obywateli Ukrainy

Data publikacji: 30/03/2022

 

Od 16 marca 2022 roku w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka przy al. Piłsudskiego 6 można składać wnioski o nadanie numeru PESEL oraz założenie profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego br.

Aby załatwić sprawę, należy wcześniej umówić się na wizytę w urzędzie. Można to zrobić:

 • telefonicznie pod numerem telefonu 24 367 15 33, infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
 • osobiście w Urzędzie Miasta Płocka przy al. Piłsudskiego 6, także od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Wniosek o nadanie numeru PESEL oraz założenie profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy można złożyć osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem. Podczas składania wniosku pobiera się od osoby, której dotyczy wniosek, odciski palców.

Przy czym nie pobiera się odcisków palców od osoby:

 1. która nie ukończyła 12. roku życia;
 2. od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców;
 3. od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL należy okazać:

 • dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości,
 • w przypadku osób poniżej 18 roku życia – także dokument potwierdzający urodzenie.

Może być to także dokument unieważniony, a mając na uwadze wyjątkowość sytuacji, w przypadku braku dokumentów należy złożyć oświadczenie. Dokumenty nie muszą być tłumaczone.

Do wniosku niezbędne jest także załączenie zdjęcia spełniającego wymagania jak do dowodu osobistego tj.:

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby składającej wniosek,
 • osoba na fotografii powinna patrzeć na wprost oraz mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice,
 • osoba na fotografii powinna być przedstawiona bez nakrycia głowy oraz bez okularów z ciemnymi szkłami (z pewnymi wyjątkami).

Wnioski o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie można pobrać w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka przy al. Piłsudskiego 6 oraz na stronie Ministerstwa Cyfryzacji https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html

Formularze są dwujęzyczne tj. polsko-ukraińskie oraz polsko-rosyjskie.

Po nadaniu numeru PESEL osoby z ukraińskim obywatelstwem mogą korzystać z cyfrowego dokumentu tożsamości Diia.pl (Дія пл) w aplikacji mObywatel. Pozwala ona na identyfikację na potrzeby refundowanych usług medycznych czy podczas zawierania umowy o pracę. W elektronicznym dokumencie znalazły się najważniejsze dane m.in. imię i nazwisko, zdjęcie oraz numer PESEL. Dokument Diia.pl (Дія пл) pozwala potwierdzić tożsamość tak samo skutecznie jak dowód osobisty lub paszport.  Z Diia.pl mogą korzystać osoby, które mają aktywny profil zaufany. Dlatego warto pamiętać, aby w urzędzie, w którym został nadany numer PESEL poprosić od razu o aktywację profilu zaufanego (ważne, aby wskazać prawidłowy adres e-mail).

Z aplikacji mObywatel i dokumentu Diia.pl może skorzystać każda osoba, która:

 • jest pełnoletnia,
 • ma ukraińskie obywatelstwo,
 • przekroczyła granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku,
 • ma nadany numer PESEL,
 • ma aktywny profil zaufany.

Jak aktywować aplikację?

 • w urzędzie, w którym otrzymasz numer PESEL, poproś o aktywowanie profilu zaufanego,
 • ściągnij i uruchom aplikację mObywatel,
 • zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności aplikacji,
 • aktywuj aplikację korzystając z loginu i hasła wydanego dla profilu zaufanego.

Skąd pobrać aplikację mObywatel?

mObywatel dostępny jest w sklepach App Store i Google Play. Aplikacja działa na smartfonach z systemem Android 6.0 (wzwyż) i iOS 13.0 (wzwyż). Aplikacja mObywatel i dokument Diia.pl (Дія пл) są dobrowolne i w pełni bezpłatne.

Więcej informacji o aplikacji mObywatel i dokumencie Diia.pl (Дія пл) na stronie: https://www.gov.pl/mobywatel/ua

 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content