Od 19 do 24 kwietnia placówki Książnicy Płockiej będą funkcjonowały w ograniczonym zakresie. Wypożyczenie zbiorów możliwe po uprzednim zamówieniu ( ZOB. WIĘCEJ )
Do 24 kwietnia Filia biblioteczna nr 1 (Płock - Radziwie) będzie nieczynna z powodu inwentaryzacji zbiorów

Mediateka ‘eMka’

Adres:
ul. Tadeusza Kościuszki 3b
09-402 Płock 
tel.: 24 262 00 87 
dzs@ksiaznicaplocka.pl

Godziny otwarcia od 30 listopada
poniedziałek 10.00 – 15.00
wtorek, środa 10.00 – 18.00
czwartek, piątek 10.00 – 17.00
sobota 10.00 – 14.00

 

Kierownik:
Bogumiła Tobota

Nie możesz czytać w sposób tradycyjny, lubisz słuchać muzyki i oglądać ciekawe filmy, chcesz się uczyć języków obcych, przyjdź do nas! DZA jest komórką wyspecjalizowaną w zakresie gromadzenia książki mówionej, płyt muzycznych, filmów, komiksów:

Pracownicy działu:

 • gromadzą zbiory audio w zakresie literatury i muzyki oraz filmy i komiksy
 • opracowują zbiory tworząc komputerowe bazy danych
 • dostarczają książkę mówioną niepełnosprawnym czytelnikom do ich domów
 • organizują lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży
 • prowadzą działalność kulturalno-oświatową dla dorosłych i czytelników niepełnosprawnych

Gromadzone w dziale zbiory liczą ponad 37 500 woluminów, w tym m.in.:

 • płyty muzyczne
 • filmy
 • książki mówione na kasetach magnetofonowych
 • książki mówione na płytach CD
 • kasety do nauki języków obcych
 • płyty analogowe
 • literaturę muzyczną i językową
 • slajdy

Dział zbiorów audiowizualnych udostępnia nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus, przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące.

Czasopisma:

W dziale udostępniane są na miejscu czasopisma o tematyce muzycznej oraz czasopisma poświęcone problemom osób niepełnosprawnych. Osoby niewidome i niedowidzące mogą bezpłatnie wypożyczać czasopisma w wersji cyfrowej: Polska The Times, Wprost, Claudia, Plocek dla niewidomych.pl.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content