Od 19 do 24 kwietnia placówki Książnicy Płockiej będą funkcjonowały w ograniczonym zakresie. Wypożyczenie zbiorów możliwe po uprzednim zamówieniu ( ZOB. WIĘCEJ )
Do 24 kwietnia Filia biblioteczna nr 1 (Płock - Radziwie) będzie nieczynna z powodu inwentaryzacji zbiorów

Filia nr 12

Adres:
ul. Ciechomicka 68
09-401 Płock
tel.: 695 669 774
filia12@ksiaznicaplocka.pl

Godziny otwarcia od 30 listopada:

poniedziałek 10.00 – 15.00
wtorek, środa 10.00 – 17.00
czwartek, piątek 10.00 – 15.00

Kierownik:
Małgorzata Ptaszyńska

 

Biblioteka osiedla Płock-Ciechomice założona w 1956 r., w obecnej siedzibie (Przedszkole nr 2) od 2011 r. W bibliotece znajduje się czytelnia oraz kolorowy kącik dla najmłodszych. Biblioteka przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zbiory:

Literatura piękna i popularnonaukowa dla dorosłych, młodzieży i dzieci, lektury szkolne. Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2020 r. liczy 8 953 woluminów.

Katalog:

elektroniczny w systemie Aleph

Działalność:

Biblioteka prowadzi bogatą działalność popularyzującą czytelnictwo wśród najmłodszych. W bibliotece prowadzone są zajęcia z animacji czytelnictwa i warsztaty plastyczne, organizowane są konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, zajęcia dla dzieci w czasie ferii i wakacji.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content