Od 19 do 24 kwietnia placówki Książnicy Płockiej będą funkcjonowały w ograniczonym zakresie. Wypożyczenie zbiorów możliwe po uprzednim zamówieniu ( ZOB. WIĘCEJ )
Do 24 kwietnia Filia biblioteczna nr 1 (Płock - Radziwie) będzie nieczynna z powodu inwentaryzacji zbiorów

Filia nr 13

Adres:
ul. Dobrzyńska 2a
09-400 Płock
tel. 24 269 20 25
filia13@ksiaznicaplocka.pl

 

Godziny otwarcia od 30 listopada:

poniedziałek 10.00 – 15.00
wtorek, środa 10.00 – 17.00
czwartek, piątek 10.00 – 15.00
sobota 10.00 – 14.00

 

Kierownik:
Anna Cherubińska

 

Biblioteka dla dorosłych i dzieci założona w 1989 r. mieści się w lokalu o powierzchni 141 m kw. Filia posiada czytelnię z kącikiem dla najmłodszych oraz stanowisko z dostępem do Internetu.

Zbiory:

Literatura piękna i popularnonaukowa dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2020 r. liczy 19 983 woluminy.

Katalog:

elektroniczny w systemie ALEPH

Działalność:

Biblioteka organizuje spotkania autorskie, zajęcia dla dzieci podczas ferii i wakacji, wycieczki do biblioteki. W bibliotece odbywają się cykle zajęć Cztery pory roku w lesie, Spotkania z bajeczką.  

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content