Od 19 do 24 kwietnia placówki Książnicy Płockiej będą funkcjonowały w ograniczonym zakresie. Wypożyczenie zbiorów możliwe po uprzednim zamówieniu ( ZOB. WIĘCEJ )
Do 24 kwietnia Filia biblioteczna nr 1 (Płock - Radziwie) będzie nieczynna z powodu inwentaryzacji zbiorów

Filia nr 2

Adres:
Al. Jana Kilińskiego 8a
09-402 Płock
tel.: 24 262 66 38
filia2@ksiaznicaplocka.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek 10.00 – 15.00
wtorek, środa 10.00 – 17.00
czwartek, piątek 10.00 – 15.00
sobota 10.00 – 14.00 

 

Kierownik:
Mariola Wiśniewska

Biblioteka dla dzieci i dorosłych założona w maju 1965 roku. Mieści się w klasycystycznym budynku Rogatki Warszawskiej przy Al. J.Kilińskiego. Biblioteka przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zbiory:

Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2020 r. liczy 19 485 wol. Biblioteka dysponuje dużą ilością lektur szkolnych.

Katalog:

elektroniczny w systemie Aleph

Działalność:

Biblioteka współpracuje z Przedszkolem nr 9 i Szkołą Podstawową nr 12 w działaniach związanych z animacją czytelnictwa. 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content