Od 19 do 24 kwietnia placówki Książnicy Płockiej będą funkcjonowały w ograniczonym zakresie. Wypożyczenie zbiorów możliwe po uprzednim zamówieniu ( ZOB. WIĘCEJ )
Do 24 kwietnia Filia biblioteczna nr 1 (Płock - Radziwie) będzie nieczynna z powodu inwentaryzacji zbiorów

Filia nr 4

Adres:
ul. Bolesława Krzywoustego 3
09-400 Płock
tel.: 24 263 34 28
filia4@ksiaznicaplocka.pl

 

Godziny otwarcia od 30 listopada:

poniedziałek 10.00 – 15.00
wtorek, środa 10.00 – 17.00
czwartek, piątek 10.00 – 15.00
sobota 10.00 – 14.00

 

Kierownik:
Elżbieta Nowakowska

Biblioteka dla dorosłych i dzieci założona w 1972 r. mieści się w Spółdzielczym Domu Kultury, w lokalu o powierzchni 109 m kw. Filia posiada 3 stanowiska z dostępem do Internetu.

Zbiory:

Literatura piękna i popularnonaukowa dla dorosłych, młodzieży i dzieci, lektury szkolne. Księgozbiór Filii nr 4 na dzień 31 grudnia 2020 r. liczy 23 081 woluminów.

Katalog:

elektroniczny w systemie Aleph

Działalność:

Biblioteka organizuje konkursy czytelnicze i recytatorskie oraz spotkania autorskie. W bibliotece prowadzone są lekcje biblioteczne z przysposobienia czytelniczego.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content