Od 19 do 24 kwietnia placówki Książnicy Płockiej będą funkcjonowały w ograniczonym zakresie. Wypożyczenie zbiorów możliwe po uprzednim zamówieniu ( ZOB. WIĘCEJ )
Do 24 kwietnia Filia biblioteczna nr 1 (Płock - Radziwie) będzie nieczynna z powodu inwentaryzacji zbiorów

Filia nr 9

Adres:
ul. Orzechowa 5a
09-410 Płock
tel.: 24 266 87 06
filia9@ksiaznicaplocka.pl

Godziny otwarcia od 30 listopada:

poniedziałek 10.00 – 15.00
wtorek, środa 10.00 – 17.00
czwartek, piątek 10.00 – 15.00

 

Kierownik:
Agnieszka Kolasińska

Biblioteka dla dzieci i dorosłych założona w 1983 r. Filia posiada czytelnię oraz stanowisko z dostępem do Internetu.

Zbiory:

Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2020 r. liczy 13 919 woluminów, w tym literaturę piękną i popularnonaukową dla dorosłych, młodzieży i dzieci oraz lektury szkolne.

Katalog:

elektroniczny w systemie Aleph

Działalność:

Biblioteka współpracuje z Przedszkolem nr 34 w działaniach związanych z animacją czytelnictwa.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content