Od 19 do 24 kwietnia placówki Książnicy Płockiej będą funkcjonowały w ograniczonym zakresie. Wypożyczenie zbiorów możliwe po uprzednim zamówieniu ( ZOB. WIĘCEJ )
Do 24 kwietnia Filia biblioteczna nr 1 (Płock - Radziwie) będzie nieczynna z powodu inwentaryzacji zbiorów

Centrum “e-kąt”

Adres:
ul. Tadeusza Kościuszki 6
09-402 Płock
tel.: 24 262 30 59 

informacja@ksiaznicaplocka.pl

Godziny otwarcia:

U W A G A !
Centrum “e-kąt” zamknięte 

do odwołania – zadania Centrum
realizuje Czytelnia główna 

poniedziałek 9.00 – 18.00
wtorek  9.00 – 18.00
środa  9.00 – 18.00
czwartek  9.00 – 18.00
piątek  9.00 – 18.00
sobota  10.00 – 14.00

Centrum “e-kąt” to przyjazna i nowoczesna baza techniczna, która umożliwia dostęp do nowych technologii i stwarza warunki do prowadzenia wszechstronnej działalności, w tym informacyjno-naukowej i edukacyjnej.

Centrum powstało na bazie dotychczasowej sali katalogowej. Wyposażone jest w 13 zestawów komputerowych, tablicę interaktywną, projektor, podwieszany ekran. W Centrum odbywają się warsztaty dla dorosłych i młodzieży, pokazy multimedialne, prelekcje. Czytelnicy mogą korzystać z Internetu, programów biurowych oraz usług reprograficznych (tylko ze zbiorów własnych Biblioteki).

Istnieje możliwość udostępnienia sali komputerowej Centrum “e-kąt”. (zob. więcej o udostępnianiu sali komputerowej >>)

Centrum zapewnia fachową pomoc dyżurującego bibliotekarza w zakresie:

  • udzielania informacji bibliograficznych, bibliotecznych, rzeczowych w oparciu o katalogi własne i innych bibliotek, ofertę wydawnictw i księgarni internetowych
  • korzystania z usług bibliotecznych, w tym zamawianiu książek
  • przygotowania bibliografii i wyszukiwania materiałów na określony temat
  • udzielania informacji dotyczącej wydawnictw regionalnych

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content