Czytelnia główna

Adres:
ul. Tadeusza Kościuszki 6
09-402 Płock
tel.: 24 268 00 22 (po godz. 10.00)
fax: 24 268 85 82
informacja@ksiaznicaplocka.pl

 

Godziny otwarcia:
poniedziałek 10.00-15.00
wtorek-piątek 10.00-18.00
sobota 10.00-14.00

Kierownik:
Małgorzata Bielak

Czytelnia główna funkcjonuje w ramach działu Informacji Bibliograficznej i Regionalnej. Zbiory Czytelni udostępniane są na miejscu po złożeniu przez czytelnika rewersu u dyżurującego bibliotekarza.

Czytelnia oferuje:

 • książki z różnych dziedzin wiedzy
 • gazety, czasopisma bieżące i archiwalne
 • książki i czasopisma o tematyce regionalnej
 • wypożyczenia międzybiblioteczne
 • wypożyczenia krótkoterminowe
 • bezprzewodowy dostęp do Internetu
 • lekcje biblioteczne
 • poradnictwo bibliograficzne
 • zestawienia tematyczne
 • pomoc w poszukiwaniu materiałów do prac naukowych
 • dostęp do cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych ACADEMICA

Zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną lub telefonicznie (24 268 00 22). Piszcie do nas adres: informacja@ksiaznicaplocka.pl. Zapraszamy! 

KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór liczy 23 451  wol. (stan na 31 grudnia 2023 r.). Polecamy:

 • encyklopedie, słowniki, leksykony
 • bibliografie, wydawnictwa informacyjne
 • kodeksy i wydawnictwa prawnicze
 • podręczniki akademickie
 • publikacje filozoficzne, religioznawcze, psychologiczne, socjologiczne, historyczne i in.
 • opracowania utworów literackich
 • wydawnictwa albumowe
 • atlasy, mapy, najnowsze przewodniki turystyczne
 • publikacje dotyczące Płocka i okolic

Katalog on-line >>

 

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

Książki, których nie ma w naszych zbiorach i w zbiorach płockich bibliotek, sprowadzamy na życzenie czytelnika w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Zamówienia można składać bezpośrednio w czytelni lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: mwypoz@ksiaznicaplocka.pl

Czas oczekiwania na książkę wynosi od dwóch do trzech tygodni. Koszt sprowadzenia materiałów pokrywa czytelnik.

Uwaga! Książek sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych nie można wypożyczyć do domu – udostępnianie są na miejscu w Czytelni.

 

WYPOŻYCZENIA KRÓTKOTERMINOWE

Prawo do korzystania z wypożyczeń krótkoterminowych mają wyłącznie czytelnicy posiadający kartę biblioteczną i niezalegający ze zwrotem książek. Wypożyczeniu nie podlegają czasopisma oraz szczególnie cenne i poszukiwane zbiory. Czytelnik ma prawo do jednoczesnego wypożyczenia najwyżej trzech dzieł. W zależności od tytułu książki oraz liczby egzemplarzy posiadanych przez Czytelnię, książki mogą być wypożyczane na dobę, 3 dni, 7 dni lub dwa tygodnie.

Za nieterminowy zwrot zbiorów czytelnik zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 5,00 zł za każdy rozpoczynający się dzień po ustalonym terminie zwrotu.

 

GAZETY I CZASOPISMA

W zasobach Czytelni znajduje się ponad 930 tytułów prasy bieżącej i archiwalnej: gazety codzienne, pisma społeczno-polityczne, literackie, kulturalne, ekologiczne, komputerowe, kolorowe magazyny. Dostępnych jest ponad 7 000 woluminów czasopism archiwalno-oprawnych.

Czytelniku, w swoich pracach możesz wykorzystać artykuły publikowane w prasie, wzbogacisz w ten sposób swoją bibliografię. 

Lista prenumerowanych czasopism >>

 

REGIONALIA

Zbiory dotyczące Płocka i Mazowsza Płockiego oraz ludzi związanych z regionem:

 • książki i broszury
 • czasopisma lokalne, samorządowe, uczelniane, zakładowe, parafialne
 • dokumenty życia społecznego: plakaty, kalendarze, foldery, widokówki, medale
 • mapy, plany miast i gmin

Bibliografia województwa mazowieckiego /od 1999/ >>

Opisy artykułów dotyczących regionu z lat 1975-1998 dostępne są w formie tradycyjnej kartoteki kartkowej.

 

LEKCJE BIBLIOTECZNE

Zapraszamy nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół do udziału w lekcjach z przysposobienia bibliotecznego prowadzonych przez pracowników Działu Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Książnicy Płockiej. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu zajęć:

tel.: 24 268 00 20; e-mail: dib@ksiaznicaplocka.pl

Lekcje mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 10.00

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content