płk Wiktor Bronisław Piniecki

Data publikacji: 24/04/2021

 

Płk Wiktor Bronisław Piniecki (1892-1940), kawaler Orderu Virtuti Militari, konspirator, powstaniec wielkopolski, żołnierz zawodowy. Syn nauczyciela Bronisława i Bronisławy z Elimerów, urodził się w Karczewie, pow. grodziski. Miał jedenaścioro rodzeństwa. Jeszcze w czasach szkolnych był prezesem tajnych organizacji – Towarzystwa Tomasza Zana we Wschowie, stworzył tam też tajną Drużynę Strzelecką.  Brał udział w powstaniu wielkopolskim. Podczas obrony Płocka jako  dowódca 5 baterii 5 pułku artylerii lekkiej, jeszcze w stopniu porucznika, wykazał się dużym męstwem. Jego bateria, ustawiona na wprost jaru Brzeźnicy, miała uniemożliwić skryte podejście nieprzyjaciela od strony wąwozu. Drugim celem była ochrona wschodnich pozycji obronnych. Dowódca do ostatniej chwili zamierzał ratować przyrządy miernicze i telefoniczne, lecz został odcięty od oddziału. Wtedy przepłynął (z podchorążym Zwierzyńskim) wpław Wisłę i dotarł do stanowisk artylerii na Radziwiu.

Piniecki był zawodowym wojskowym. Dość szybko został podpułkownikiem. Podczas wojny obronnej 1939 roku został zmobilizowany w Czortkowie. Dalsze szczegóły przebiegu jego walk nie są znane. Po 17 września  dostał się do sowieckiej niewoli. Zachowała się w aktach NKWD prośba o ustalenie adresu oraz poinformowanie żony i trzech synów, że jest jeńcem. Piniecki został zamordowany 16 lub 17 kwietnia 1940 r. w Katyniu. Spoczywa na polskim Cmentarzu Wojskowym w Katyniu. Pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika.

Źródła:

Grzegorz Gołębiewski, Płock 1920, Warszawa 2018

https://www.facebook.com/sylwetkipowstancowwlkpziemismigielskiejna100lecie/posts/416407835564978

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content