“Płock pro musica”

Data publikacji: 28/02/2020

27 lutego zaprosiliśmy na wernisaż wystawy „Płock pro musica” przygotowanej z okazji 120-lecia Płockiego Towarzystwa Muzycznego im. Wacława Lachmana.

Wystawa pozwala prześledzić dzieje Towarzystwa, które przez lata kształtowało płockie życie muzyczne. W okresie narodowej niewoli było krzewicielem patriotycznych idei. W niepodległej Polsce lat międzywojennych upowszechniało dzieła muzyczne najważniejszych kompozytorów, organizowało koncerty, poranki muzyczne dla młodzieży, promowało rodzimy folklor. To właśnie w czasach Drugiej Rzeczpospolitej członkami towarzystwa byli wybitni płocczanie, tacy jak: Marcelina Rościszewska, ksiądz Eugeniusz Gruberski czy Faustyn Piasek. W muzycznej atmosferze ówczesnego Płocka kształtował się talent Wacława Lachmana – przyszłego patrona. W okresie powojennym Towarzystwo pozostawało centrum wydarzeń kulturalnych miasta. Z jego inicjatywy powstały Państwowa Szkoła Muzyczna oraz Płocka Orkiestra Kameralna, przekształcona następnie w Płocką Orkiestrę Symfoniczną.

120 lat działalności to historia, pod wpływem której pozostajemy do dziś. Ważna jest również współczesność. Zarząd Towarzystwa nie ustaje w wysiłkach, aby jego działalność nadal była zauważalna w życiu kulturalnym miasta. Dowodem tego koncerty, ogniska muzyczne i jubileuszowa wystawa oraz towarzyszący jej katalog stworzone we współpracy z Książnicą Płocką.

Wernisaż wystawy zgromadził w Książnicy melomanów i osoby, którym rozwój życia muzycznego w Płocku leży na sercu. Prezes Andrzej Suliński i ks. Andrzej Leleń przybliżyli zebranym historię, sylwetki najznamienitszych działaczy i zasługi Towarzystwa. A zebrani, jak na muzyczne święto przystało, mieli przyjemność wysłuchania mini koncertu w wykonaniu Marcina Sumlińskiego i Martyny Kocik. Wyjątkową niespodzianką było odegranie „Hejnału Płocka” na skrzypcach wykonanych przez Faustyna Piaska z belki stropowej rozebranego przez Niemców Teatru Miejskiego. Historia zatoczyła koło…

Joanna Kościelska-Krawczyk

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content