Płocka Rada Seniorów w Książnicy

Data publikacji: 09/11/2022

 

We wtorek w Książnicy Płockiej spotkali się członkowie Płockiej Rady Seniorów, by podsumować dotychczasowe projekty i podyskutować o planach na najbliższy rok. A ten zapowiada się bogaty w wydarzenia aktywizujące płockich seniorów, w czym swój udział będzie też miała Książnica Płocka.

Dyrektor Joanna Banasiak zaprezentowała podczas spotkania projekt „Książnica seniorom”, na który otrzymaliśmy dotację z programu Kultura bez barier realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut für Bildung und Kultur oraz Fundacją Kultura bez Barier. Realizacja projektu zaowocuje wprowadzeniem ułatwień w dostępie do wydarzeń kulturalnych i zwiększeniem komfortu korzystania ze zbiorów Książnicy. W działaniach projektowych przewidziane jest także wprowadzenie cyklicznej oferty dla seniorów, w tym uruchomienie e-Klubu z warsztatami z edukacji komputerowej, Akademii Zdrowia czy Dyskusyjnego Klubu Filmowego. 

Przy tworzeniu przestrzeni przyjaznej seniorom liczymy na wsparcie i pomocne uwagi Płockiej Rady Seniorów.

_______________________  _______________________

Płocka Rada Seniorów jest organem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym Prezydenta Miasta Płocka w sprawach osób starszych, tj. osób powyżej 60 roku życia. Podejmuje działania w celu integracji środowiska osób starszych oraz wzmacniania ich aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej. /źródło: www.nowy.plock.eu/plocka-rada-seniora/

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content