Uwaga Czytelnicy! Zmiana godzin pracy Filii nr 9 /ul. Orzechowa/ w marcu: poniedziałek, środa - 10.00 - 15.00 ; wtorek, czwartek, piątek - 10.00 - 18.00

PRELEGENCI

Data publikacji: 03/09/2023

 

AGATA STRZEGOWSKA – inicjatorka i organizatorka konferencji, prowadzenie. Pedagożka, socjoterapeutka, terapeutka TUS, posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z ADHD oraz we wsparciu rodziców dzieci z trudnościami, prowadzi w Płocku Warsztaty dla Dobrych Rodziców, założycielka Gabinetu Pedagogiczno-Terapeutycznego “Równe Szanse”

*

KAROLINA GRZYWACZ – psycholożka, terapeutka pracująca w Poradni „Poza Schematami”
w Warszawie, gdzie zajmuje się wspieraniem rozwoju dzieci oraz pomocą ich rodzicom
i nauczycielom. Posiada doświadczenie w pracy dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi z różnymi trudnościami (ADHD, spektrum autyzmu, dysleksja, zaburzenia zachowania, zagrożenie niedostosowaniem społecznym) oraz w badaniach i diagnozie zaburzeń. Prowadzi także grupowe zajęcia „Warsztaty dla Dobrych Rodziców” oraz warsztaty „Zapanuj nad ADHD”

*

KAMILA KUBASIK – BROŻEK – psycholożka, certyfikowana terapeutka poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży, terapeutka TUS, zajmuje się diagnozą w poradni psychologiczno – pedagogicznej, prowadzi konsultacje i terapię psychologiczną oraz zajęcia TUS w Gabinecie Pedagogiczno – Terapeutycznym „Równe Szanse”

 

 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content