PROGRAM

Data publikacji: 04/09/2023

 

P R O G R A M

Konferencja:

Wyrównaj szanse dziecka z ADHD
Zauważ, zrozum, wspieraj

19 października 2023

15.30 – 16.00 Rejestracja / sprawy organizacyjne

16.00 – 16.10 Otwarcie konferencji

16.10 – 16.50 ADHD – neurobiologiczne zaburzenie rozwojowe, jego wpływ na funkcjonalność dziecka na wielu poziomach

Karolina Grzywacz
psycholożka, terapeutka z Poradni “Poza Schematami”

16.50 – 17.25 ADHD u dzieci – diagnoza, ścieżka postępowania i dostępna pomoc

Kamila Kubasik – Brożek
terapeutka poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży

17.25 – 17.35 Przerwa kawowa

17.35 – 18.10 Praktyczne aspekty pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową

Karolina Grzywacz
psycholożka, terapeutka z Poradni “Poza Schematami”
 

18.10 – 18.40 Rodzicielstwo z wyzwaniami – perspektywa rodzica dziecka z ADHD

Zaproszeni rodzice

18.40 – 19.00 Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów, pytania

19.00 Zakończenie konferencji

 

 

 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content