Uwaga Czytelnicy! Zamknięte placówki Książnicy - Filie nr 2, 8 oraz od 1 października Filia nr 9

Program uroczystości

Data publikacji: 10/08/2020

Uwaga! Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią wstęp na wernisaż wystawy “JEZIOROWSCY. Historią naznaczeni” w Książnicy Płockiej (15 sierpnia) tylko z zaproszeniami. Więcej o otwarciu wystawy >>

 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.