Projekty 2014

Data publikacji: 01/02/2020

 

MAM APETYT NA CZYTANIE

Rok 2014 był Rokiem Czytelnika. Książnica Płocka wystąpiła z tej okazji z kolejną propozycją upowszechniania czytelnictwa, czyli z  projektem „Mam apetyt na czytanie”. Projekt skierowany był do wszystkich – przedszkolaków i uczniów, studentów, osób pracujących zawodowo, seniorów. Każdy  miał szansę zaspokoić swój apetyt na czytanie.

Część projektu – „Czytanie na drugie śniadanie” skierowana była do przedszkolaków i uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Z przedstawionego „menu” (lista specjalnie przygotowanych książek) dla przedszkola i szkoły podstawowej  zainteresowani mogli wybrać interesującą książkę i zaprosić bibliotekarza Książnicy Płockiej, by poczytał ją dzieciom.

Do wspólnej zabawy podczas uczty literackiej  zaprosiliśmy w: maju na delektowanie się twórczością Marcina Brykczyńskiego w – Konkursie recytatorskim utworów Marcina Brykczyńskiego – w Filii bibliotecznej nr 4 Książnicy Płockiej, również w maju na filiżankę eliksiru poprawiającego apetyt na czytanie zaprosiliśmy przedszkolaki i dzieci szkolne wraz z rodzicami na Noc w Bibliotece. Majowy apetyt zaostrzył się także na Uliczce Pani Chotomskiej w Bibliotece dla dzieci. A na jesienne listopadowe dni Pluszowy Miś w dniu jego święta zaprosił wszystkie dzieci przedszkolne i z klas I-III do wspólnej biesiady literackiej.

W rozsmakowaniu się harmonią  literackich przysmaków wspierały nas w: październiku -Renata Piątkowska, w grudniu – Ewa Chotomska.

Przystawką dla starszych uczniów szkoły podstawowej była możliwość uczestnictwa w majowym KONKURSIE WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚĆI Grzegorza Kasdepke w Filii bibliotecznej nr 3 Książnicy Płockiej. Dodatkowo zaproponowaliśmy PIKNIK LITERACKI – RODZINNE SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ z Marcinem Pałaszem oraz dwa ogólnopolskie konkursy:  XXXV edycję Konkursu Recytatorskiego  im. Janusza Korczaka “Pięknie być człowiekiem” oraz jesienną  XXIV edycję  Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży Młodzi Twórcy Literatury Lajkuj czytanie!!!

Turniej o tytuł Masterchefa Literackiej Kuchni był skierowany do młodzieży gimnazjalnej. Zaprosiliśmy ją do przygotowania przepisu na czytanie. Zespoły reprezentujące gimnazja wzięły udział w turnieju poświęconym popularnym książkom dla młodzieży. Przedmiotem turnieju było wykonanie 10 (za)dań dotyczących znajomości treści 10 książek dla młodzieży (literackie menu przygotowane przez bibliotekarzy we współpracy z czytelnikiem gimnazjalnym).

Kolejną częścią projektu „Mam apetyt na czytanie” był Flashmob poetycki, kierowany do szkół ponadgimnazjalnych. Było to wspólne, spontaniczne, głośne czytanie wierszy w pięciu kolejnych punktach naszego miasta. Dodatkowym atutem tego wydarzenia była szansa na  pobudzenie apetytu na czytanie nawet wśród przypadkowych uczestników.

Szkoły ponadgimnazjalne czekał  literacki deser! Pikanterii menu literackiemu dodała twórczość Władysława Broniewskiego zaprezentowana podczas KONKURSU POŚWIĘCONEGO JEGO TWÓRCZOŚCI – MNIE TA ZIEMNIA OD INNYCH DROŻSZA”, który zaproponowaliśmy w czerwcu.

W październikowe wieczory młodzież mogła skosztować klasyki podczas symultanicznych  inscenizacji II części Dziadów Adama Mickiewicza. W różnych szkołach uczniowie zaprezentowali swoje artystyczne wizje dramatu romantycznego poety. A na okrasę, dla poprawy smaku, zaprosiliśmy młodzież do GRY MIEJSKIEJ O ŻYCIU I TWÓRCZOŚĆI STEFANA TEMERSONA.

Ostatnia, ale niezwykle ważna część projektu to „Spécialité de la maison”. 

Z myślą o smakoszach, którzy pragną delektować się dobrą literaturą przez cały rok przygotowywaliśmy Menu dla Czytelników, by służyć pomocą w doborze książek. Zachęcaliśmy wszystkich chętnych do składania zamówień na specjalne menu, np. dla młodych rodziców, urzędników, nauczycieli, na dobry humor, jesienne wieczory, dla ciągle się odchudzających, dla miłośników psów, dla rolników, dla singli itd… Dla koneserów przygotowaliśmy ofertę specjalną, prawdziwe spécialité de la maison – spotkania z pisarzami: Marcinem Mellerem, Agatą Tuszyńską, Wiesławem Myśliwskim, Szymonem Hołownią, Agatą Passent.

Ponieważ Człowiek nie rodzi się czytelnikiem, trzeba w nim obudzić zamiłowanie do książki, wielką wagę przywiązywaliśmy zatem do działań na rzecz tych, którzy jeszcze nie poczuli głodu książek. Chcieliśmy ich zachęcić do skosztowania, mając pewność, że gdy poznają bogactwo smaków literatury, ich apetyty na czytanie trudno będzie zaspokoić. Ogółem w projekcie wzięło udział 7650 osób.

***

LET’S GO!

W 2014 roku pracownicy Biblioteki dla dzieci kontynuowali realizację projektu Grundtvig program Let’s go „Uczenie się przez całe życie”. W ramach projektu zrealizowano cykl bezpłatnych warsztatów organizowanych przez Książnicę Płocką i Centrum Helen Doron: 50+ angielski, 50+ książka50+ Internet50+FOTO.

Warsztaty 50+ Internet realizowano w trzech grupach: grupa początkowa z prowadzącym Marcinem Lipińskim (14 os.), grupa początkowa popołudniowa z Jackiem Zatorskim (11 os.) oraz zaawansowana z prowadzącym Marcinem Lipińskim (14 os.).

W sumie odbyło się 31 spotkań z udziałem 384 osób. Wśród seniorów przeprowadzono ankietę, która miała na celu ocenić aktywność uczestników, przydatność zdobytych umiejętności, a także sposób prowadzenia kursu. Ankietę wypełniło 35 os. z czego połowa przyznała, że w zajęciach uczestniczyła systematycznie /opuszczając co najwyżej 1 spotkanie/. Większość osób dobrze oceniło tempo zajęć, dostosowane do każdego kursanta i doceniło profesjonalizm prowadzących. Treści kursu podsumowano jako interesujące, praktyczne, niezbędne i dające orientację. Z nabytych umiejętności większość z grupy początkowej wskazała na sprawne posługiwanie się myszką i klawiaturą, swobodne wyszukiwanie informacji oraz wykonywanie operacji na plikach i folderach. Grupa zaawansowana nabyła umiejętności obsługi poczty e-mail, swobodnego wyszukiwania informacji w przeglądarkach internetowych oraz zapisywania plików multimedialnych.

W ankietach znalazła się sugestia i prośba o kontynuowanie kursu zarówno na poziomie początkowym, jak i zaawansowanym.

Uroczyste zakończenie warsztatów 50+Internet  odbyło się 9 maja 2014 r. z udziałem Dyrektora Książnicy Płockiej i osób prowadzących, a także 35 uczestników. Podczas spotkania seniorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy i aktywację Pakietów Bonusowych, a cztery osoby zaproszenie na wyjazd do kraju partnerskiego – Włochy 17-21 lutego 2015.

W terminie od stycznia do czerwca 2014 przeprowadzono 62 spotkania w ramach warsztatów językowych z udziałem 765 uczestników. Uroczyste zakończenie warsztatów 50+angielski odbyło się 13 czerwca 2014 r. z udziałem Dyrektorów: Książnicy Płockiej

i Centrum Helen Doron, lektorów oraz 32 uczestników. Seniorom wręczono dyplomy i dodatkowe nagrody w postaci aktywacji Pakietów Bonusowych  a cztery osoby otrzymały zaproszenie na wyjazd do kraju partnerskiego – do Włoch w terminie 17-21 luty 2015.

W roku 2014 r. odbyły się  również warsztaty z Haliną Płuciennik 50+ Foto. W okresie od kwietnia do listopada odbyły się 4 spotkania w Chotomku oraz jedno plenerowe, w których łącznie uczestniczyło 55 seniorów. 12 grudnia zaproszono uczestników na uroczyste zakończenie warsztatów 50+ Foto, a także na prezentację zdjęć zakwalifikowanych do drukowania w przewodniku po Płocku. Podczas spotkania, podobnie jak w przypadku pozostałych warsztatów, seniorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy i aktywację Pakietów Bonusowych a kolejne cztery osoby zaproszenie na wyjazd do kraju partnerskiego, tym razem do Chorwacja czerwiec 2015.

W ciągu całego roku 2014 systematycznie spotykali się również uczestnicy warsztatów 50+ Książka. Owocem całorocznej pracy powstało kilka artykułów i  utworów poetyckich o miejscach historycznie ważnych dla naszego miasta, ale również atrakcyjnych turystycznie. W 7 spotkaniach, które odbywały się w gmachu głównym KP, pod kierunkiem Joanny Banasiak dyrektora KP, uczestniczyło 35 osób. Zakończenie warsztatów i wydanie przewodnika przewidziane jest w 2015 roku.

Seniorom, uczestnikom projektu  Grundtvig program Let’s go „Uczenie się przez całe życie”, zaproponowano kontynuację warsztatów internetowych w ramach projektu SBP Dodaj życia do lat. W 20 spotkaniach, w okresie  od 06.05 do 30.06 uczestniczyło  220 słuchaczy.

***

ŻYJĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE
projekt Książnicy Płockiej w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2014 jest kolejnym rokiem aktywizacji dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień przeprowadzonych przez Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego w Płocku. Tematy profilaktyczne projektu „Żyję zdrowo i bezpiecznie” dotyczyły: przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy – otrzymaliśmy 5000 zł i przeciwdziałania narkomanii – otrzymaliśmy 5000 zł. Łącznie 10000 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy

Zadanie celowe, w ramach którego odbyło się zgodnie z planem 13 spotkań wykładowo – warsztatowych ze specjalistami: Beatą Jaworską oraz Katarzyną Banasiak – w filiach bibliotecznych Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego nr 1, 3, 4, 6, 8, 13 oraz Bibliotece dla Dzieci. Celem przeprowadzonych zajęć profilaktycznych w filiach płockich bibliotek było zachęcenie młodego człowieka do opóźniania inicjacji i przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych. Jesteśmy przekonani, że zrealizowane zajęcia wykładowo-warsztatowe przyczynią się do podejmowania konstruktywnych, zdrowych decyzji w obliczu zagrożeń wynikających z kontaktów ze środkami psychoaktywnymi, bo profilaktyka jest działaniem długofalowym, a jej efekty niejednokrotnie widoczne są w późniejszym czasie. Spotkania autorskie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie odbyły się z: Martą Fox, Pawłem Beręsewiczem i Ewą Nowak. Zakupiono również wydawnictwa popularnonaukowe i beletrystykę poświęconą przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przemocy, która cieszy się dużą popularnością wśród uczestników projektu, a także wśród czytelników filii bibliotecznych. Zorganizowano „Dzień Rodziny z Małpką Miki Fiki ” w Bibliotece dla Dzieci. Ogółem w 2014 r. skorzystało z różnych formach przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy zorganizowanych w ramach projektu Książnicy Płockiej – 782 uczestników, w tym 620 uczniów i dzieci, 30 nauczycieli oraz 112  rodziców.

Przeciwdziałania narkomanii

Zadanie zrealizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. W celu osiągnięcia dojrzałości postępowania i myślenia w 2014 roku Książnica zaproponowała młodym płocczanom cykl 13 spotkań wykładowo-warsztatowych ze specjalistami panią Beatą Jaworską – psychologiem oraz Katarzyną Banasiak pedagogiem-specjalistą  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Profilaktyki uzależnień.(w filiach KP nr 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13). Książnica zaprosiła również ulubionych autorów literatury młodzieżowej: Beatę Ostrowicką, Annę Onichimowską, Barbarę Kosmowską. Wakacyjną propozycją kreatywnego spędzania wolnego czasu była Wirtualna Podróż Marzeń – Mongolia zorganizowana w filii bibliotecznej nr 8 (szereg atrakcyjnych wakacyjnych zajęć i festynów z dziećmi w wieku 5-14 lat). Zakupiono również nowości wydawnicze z literatury tematu, które zostały zaprezentowane podczas zajęć wykładowo-warsztatowych, a następnie udostępnione wypożyczalni filii bibliotecznych dla potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta Płocka. Ogółem w 2014 r. skorzystało z różnych form zajęć dotyczących przeciwdziałania narkomanii zorganizowanych w ramach projektu Książnicy Płockiej – 1625 uczestników, w tym 1533 uczniów i dzieci, 25 nauczycieli oraz 67  rodziców.

Całość projektu „Żyję zdrowo i bezpiecznie” Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku zainteresowała swoimi propozycjami 2407 uczestników.

 ***

DODAJ ŻYCIA DO LAT

Projekt w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich. Oddział Płock współfinansowany przez Gminę – Miasto Płock.

Celem realizacji projektu było kształtowanie pozytywnego nastawienia do świata, wskazanie na potrzebę dostrzegania radości dnia codziennego, uświadomienie roli zainteresowań, rozwijanie pasji oraz zwrócenie uwagi na przyjaźń w życiu seniorów i „poskromnienie” cyfrowego świata, wciąż obcego tej grupie społecznej. Projekt zakładał osiągnięcie tych celów poprzez realizację czterech modułów działań:

-„Od gawota do fokstrota” – warsztaty literacko – muzyczne dla seniorów

– „Komputerowe ABC” – kurs komputerowy dla seniorów

-„Pokochaj siebie” – warsztaty biblioterapeutyczne

-„Czas na kulturę”- spotkania z literaturą, teatrem i muzyką

Dzięki uczestnictwu w module „Od gawota do fokstrota” seniorzy odważniej będą uczestniczyć w różnych wydarzeniach muzycznych i kulturalnych organizowanych w naszym mieście – nie jako bierny, ale jako czynny uczestnik, gotowy do prowadzenia aktywnego i twórczego życia, a dzięki  zajęciom tanecznym uzyskali harmonię ciała, ducha  i umysłu.

Komputerowe ABC – czyli kurs komputerowy dla seniorów pozwolił im zdobyć wiedzę oraz nabyć umiejętności, dzięki którym są bardziej samodzielni, nawiązali nowe kontakty, poprawili swoją samoocenę, podnieśli kompetencje, zyskali satysfakcję z dołączenia do wielomilionowego grona użytkowników Internetu. Uzyskane umiejętności cyfrowe przyczyniły się do poprawy jakości życia osób starszych poprzez aktywne uczestnictwo w wirtualnym świecie, wykorzystanie jego zasobów  i możliwości.

Warsztaty biblioterapeutyczne „Pokochaj siebie” uświadomiły ich uczestnikom, że „nikt nie rodzi się  z doskonałą receptą na życie”. Działania warsztatowe przyczyniły się do podniesienia poziomu samooceny uczestników, spowodowały ich ożywienie intelektualne, a także obudzenie kreatywnej postawy i potrzeby odpowiedzialności za radość jesieni życia i budowanie planów na przyszłość. Ponadto zajęcia biblioterapeutyczne były dla seniorów okazją nie tylko do wspólnych spotkań, ale przede wszystkim do kontaktu z literaturą, stanowiąc zachętę do czytelnictwa.

Spotkania z literaturą, teatrem i muzyką – „Czas na kulturę” poszerzyły seniorom wiedzę o teatrze, literaturze i muzyce, umożliwiły kontakt z „żywym słowem”, a także miały pozytywny wpływ na samopoczucie uczestników tego modułu.

W warsztatach literacko-muzycznych „Od gawota do fokstrota” łącznie wzięło udział  586 osób.

W spotkaniach z literaturą, teatrem  i muzyką – „Czas na kulturę” -107 osób.

W Komputerowym ABC: 10 spotkań (20 godzin) – 26 osób

W warsztatach biblioterapeutycznych „Pokochaj siebie”, w  31 spotkaniach wzięło udział   349 osób.

Ogółem w projekcie wzięło udział 1068 seniorów.

***

TYLKO ATRAKCJE W BIBLIOWAKACJE

Projekt w partnerstwie z Płockim Stowarzyszeniem Przyjaciół Książki i Bibliotek współfinansowany przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka”

Poprzez projekt Płockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i Bibliotek w partnerstwie z Książnicą Płocką im. Władysława Broniewskiego udało się dzieci i młodzież zachęcić do aktywnego, ciekawego i bezpiecznego spędzenia wakacji poprzez szereg atrakcji – wśród nich były pikniki, warsztaty, gry i spotkania.

Przekazaliśmy szereg walorów edukacyjnych, stworzyliśmy okazje do odkrywania nowych i rozszerzania zainteresowań już wykrystalizowanych. Staraliśmy się, aby wakacyjne animacje uwrażliwiały beneficjentów na potrzeby innych, a także ukazały jak ważna jest współpraca i wzajemna pomoc. Zabawy, które zaproponowaliśmy młodym mieszkańcom Płocka, pogłębiały również wiedzę i umiejętności praktyczne, a także rozwijały talenty i kierowały ku nowym doświadczeniom. Do zabawy zaprosiliśmy nie tylko dzieci i młodzież ze świetlic środowiskowych rozmieszczonych na terenie miasta Płocka, ale wszystkich młodych płocczan, pozostających w okresie wakacji w mieście. Różnorodność form i działań pozwoliła dzieciom i młodzieży dokonać wyboru oraz dostosować poszczególne zajęcia do własnych zainteresowań.

Gęsta sieć filii bibliotecznych Książnicy Płockiej, umożliwiła uczestnictwo nawet najmłodszym bez konieczności pokonywania dużych odległości. W 14 placówkach wykorzystano potencjał ludzki oraz lokalowy, aby roześmiane i pełne energii dzieci miały bazę do wspólnej zabawy.

Z propozycją działań animacyjnych wyszliśmy w plener: do ogrodów przy bibliotekach, parków, na place zabaw i boiska, co dało dzieciom i młodzieży radość zabawy w grupie i środowisku rówieśniczym, przeciwdziałając ogólnej nudzie, jaka pojawia się w konfrontacji z czasem wolnym. Proponowane formy spędzania wolnego czasu były bezpieczną i pozbawioną ryzyka rozrywką, która w sposób kreatywny i innowacyjny zintegrowała grupy uczestniczące w projekcie.

Bardzo trafiony i atrakcyjny okazał się pomysł wyjścia poza „mury biblioteczne” i zagospodarowanie czasu wolnego w formie pikników literackich. Udało się zorganizować pięć imprez plenerowych, które skupiły ogromną grupę młodych ludzi.

Były to:

28 czerwca 2014 r.

RODZINNY PIKNIK LITERACKI Z PISARKĄ BEATĄ OSTROWICKĄ „A JA TAK CHCĘ”

Miejsce: plac zabaw przy filii bibliotecznej nr 12 w Ciechomicach, godz. 11.00 – 15.00, wstęp wolny, bez ograniczeń wiekowych.

W pikniku wzięło udział 120 osób. W większości byli to mieszkańcy osiedla Ciechomice, ale sporą grupę stanowili także mieszkańcy innych osiedli miasta Płocka.

 

5 lipca 2014 r.

RODZINNY PIKNIK LITERACKI „CZARODZIEJSKI ŚWIAT DOROTY GELLNER”

Miejsce: plac przed Szkołą Podstawową nr 20 w Płocku, ul. J. Korczaka 10, godz. 10.00 – 14.00, wstęp wolny, bez ograniczeń wiekowych.

Dorota Gellner, wykorzystując własne teksty utworów i własne piosenki, przez 4 godziny bawiła mieszkańców osiedla Borowiczki i wszystkich innych gości.

Oprócz tego można było skorzystać z takich stoisk animacyjnych.

W pikniku wzięło udział 150 osób

 

15 lipca 2014 r.

MUZYCZNY BIBLIOLAND  – happening promujący literaturę, taniec i muzykę dla całych rodzin.

Miejsce: okolice Starego Rynku, godz. 11.00 – 13.00, wstęp wolny, bez ograniczeń wiekowych.

Happening prowadziła prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca “Dzieci Płocka” – Elżbieta Dobroń.

W zabawie wzięło udział 160 osób.

 

7 sierpnia 2014 r.

TROPEM WAKACYJNEJ WYPRAWY” – PIKNIK LITERACKI z Wiolettą Piasecką

Miejsce: okolice przy Orlen Arenie, godz. 11.00 – 14.00, wstęp wolny, bez ograniczeń wiekowych

Uczestniczyło 360 osób.

 

28 sierpnia 2014 r. „MONGOLSKI PIKNIK RODZINNY”, czyli wirtualna podróż marzeń

Miejsce: boisko Szkoły Podstawowej nr 23, ul. Walecznych 20, godz. 16.30-18.00, wstęp wolny, bez ograniczeń wiekowych.

Piknik połączony był ze spędzeniem nocy w jurcie mongolskiej.

 

Dużą atrakcją były również spotkania zorganizowane w ogrodzie bibliotecznym Biblioteki dla Dzieci – z cyklu CIEKAWE, DLACZEGO… WAKACJE DLA MŁODYCH ODKRYWCÓW – warsztaty popularnonaukowe dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat.

Poprzez zabawę dzieci miały szansę przenieść się, nie odczuwając nawet granicy pomiędzy zabawą a nauką, w świat chemii, fizyki, biologii. Dowiedziały się: Dlaczego… pająki tkają sieci, cytryny są kwaśne, mydło się pieni? i na zakończenie „Ciekawe, dlaczego… warto ćwiczyć umysł?” W eksperymentach uczestniczyło 216 małych odkrywców.

Radość dzieci i rosnąca frekwencja w spotkaniach świadczą o trafności propozycji wakacyjnych.

Pozyskano na wakacyjne działania kwotę 25 000 zł . Z oferty skorzystało – 2862 – uczestników (zajęcia, pikniki i noc w jurcie mongolskiej) oraz 240 rodziców i specjalnych, zaproszonych  gości.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content