Projekty 2015

Data publikacji: 01/02/2020

„Radośni i znani … bo oczytani!”

Projekt Płockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i Bibliotek w partnerstwie z Książnicą Płocką „Radośni i znani … bo oczytani!”, dofinansowany ze środków Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” (kwota dofinansowania  25 000,00 zł) w okresie od 1 lutego 2015 do 30 listopada 2015 roku miał zachęcić różne grupy społeczne do wyjścia z domu, uczestnictwa, otwarcia na nowe środowisko, przywrócić radość ze wspólnej zabawy inspirowanej literaturą. Oferta skierowana była do wszystkich grup odbiorców, począwszy od najmłodszych dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, poprzez młodzież gimnazjalną, uczniów szkół ponadgimnazjalnych; mieszkańców Płocka, bez względu na wiek, ale także dla wąskiego grona specjalistów, jakimi są bibliotekarze. To dla nich została zorganizowana konferencja naukowa pod hasłem „Radośni i znani … bo oczytani”, z udziałem prof. UW dr. hab. Grzegorza Leszczyńskiego, Prodziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, znawcy literatury dla dzieci i młodzieży oraz dr Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, pracownika UW, literaturoznawcy, współautorki książki Dziecko w dialogu z tekstem literackim. Płocczanie mieli okazję spotkać się z Olgą Tokarczuk, Agatą Tuszyńską, Magdaleną Piekorz. Dal młodszych zorganizowano spotkania z autorami, których książki  były często okazją do przekonania się, że literatura jest szerokim oknem na świat, pozwala go nie tylko poznać i zrozumieć, ale i pomaga w wielu trudnych sprawach, spotykających młodego człowieka. W ramach projektu z młodymi płocczanami spotkali się Paweł Beręsewicz, Marcin Pałasz, Roksana  Jędrzejewska-Wróbel, Zofia Stanecka, Łukasz Dębski, Joanna Jagiełło, Grażyna Bąkiewicz, Ewa Maria Letki, Dorota Gellner, Kazimierz Szymeczko, Ewa Nowak, Marta Fox, Krzysztof  Petek. Był też konkurs plastyczny, literacki, flashmob a także warsztaty czytelnicze prowadzone przez Małgorzatę J. Berwid z programu telewizyjnego „Moliki Książkowe, czyli co czytać dziecku”.

Łącznie z projektu skorzystały 1692 osoby.


„Kapitał-Senior”

Projekt Płockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i Bibliotek w partnerstwie z Książnicą Płocką „Kapitał-Senior”, dofinansowany ze środków Miasta Płock (kwota dofinansowania 12 360,00 zł). Celem wszystkich działań realizowanych w ramach projektu „KAPITAŁ-SENIOR” było podniesienie jakości życia osób starszych, zwiększenie ich udziału w życiu kulturalnym, integracja społeczna przez kulturę, ograniczenie procesu marginalizacji ludzi starszych, zmniejszenie rozmiarów zjawiska wykluczenia społecznego m.in. przez podniesienie ich kwalifikacji w zakresie obsługi komputera, zmiana świadomości i podejścia seniorów do komputera i Internetu, zwiększenie aktywności osób starszych, polepszanie, jakości życia, przybliżenie seniorom nowoczesnych systemów komunikacji, wyrównanie szans.

Cel ten został osiągnięty poprzez liczne warsztaty i spotkania, które przyczyniały się do integracji społecznej przez kulturę i ograniczenia procesu marginalizacji ludzi starszych, a wszelkie działania oparte były na modułach:

  • warsztaty biblioterapeutyczne „Książki na receptę, recepta na życie…”,
  • warsztaty literacko-muzyczne dla seniorów „Senior czyta, senior zwiedza, degustuje oraz śpiewa”,
  • warsztaty komputerowe „Z komputerem za pan brat”.

Ogółem w projekcie „Kapitał-senior” udział wzięło 1425 osób.


„Wakacyjne hece w pociągu do literatury”

Dzięki projektowi Płockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i Bibliotek w partnerstwie z Książnicą Płocką „Wakacyjne hece w pociągu do literatury” , dofinansowanemu ze środków Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” (kwota dofinansowania 15 000,00 zł) udało się dotrzeć do dużej grupy dzieci i młodzieży, pozostającej w mieście w czasie wakacji. Zaproponowaliśmy im zabawę połączoną z odkrywaniem nowych możliwości, ukrytych talentów, nieprzebranych skarbów, jakie niesie ze sobą poznanie dobrych książek i ludzi je tworzących. Hasło tegorocznych wakacji odzwierciedlało nasze zamierzenia – „wakacyjne hece”- bo wszyscy mieli się dobrze bawić, „pociąg do literatury” – bo odkrywanie światów zamkniętych na kartach książek jest podróżą do tych światów, a atrakcyjna forma dotarcia do najmłodszych ze słowem pisanym, ma w nich wyzwolić wspomniany pociąg – zainteresowanie literaturą. Wszystkie zajęcia zorganizowane w ramach wakacyjnego projektu miały na celu „wyciągnąć” dzieci z domów, odciągnąć od komputerów i telewizji, uaktywnić emocjonalnie, fizycznie, co, naszym zdaniem, udało się, bo świadczy o tym duże zainteresowanie wszystkimi propozycjami. Zajęcia prowadzone na terenie wszystkich  placówek Książnicy Płockiej – partnera projektu, pokazały uczestnikom szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o odbiór literatury. „Pociąg do literatury” staraliśmy się wywołać poprzez bezpośrednie obcowanie z książką, poznawanie jej bohaterów, rozszyfrowywanie zagadek, tropienie tajemnic. Wyobraźnię pobudzały animacje w oparciu o tekst, własne interpretacje, dopisywanie dalszego ciągu przygód, nagrywanie bajek w formie słuchowiska. Dzieci miały też okazję poznać różne formy przedstawienia tej samej opowieści – poprzez słowo czytane, ilustrację, obraz filmowy, grę planszową z bohaterami poznawanych historii oraz zabawy i gry quizowe, testowe, krzyżówkowe, kalamburowe w oparciu o prezentowaną treść. Dzieci miały też okazję rozwijać swoje zdolności manualne w całym szeregu zajęć plastycznych z użyciem najróżniejszych materiałów. W ramach projektu odbyły się też cztery pikniki literacko  – muzyczne  z udziałem Ewy Chotomskiej, Doroty Gellner oraz zespołu Huu-Ska Luta, prezentującego kulturę i zwyczaje Indian.

Łącznie z propozycji w ramach projektu skorzystało 2950 osób.


Żyję zdrowo i bezpiecznie

2015 rok był kolejnym rokiem aktywizacji dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień przeprowadzonych przez Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego w Płocku. Tematy profilaktyczne projektu „Żyję zdrowo i bezpiecznie” dotyczyły: przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy – otrzymaliśmy 7500 zł i przeciwdziałania narkomanii – otrzymaliśmy 7500 zł. Łącznie 15000 zł.

  • Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy

Zadanie celowe, w ramach którego odbyło się zgodnie z planem 14 spotkań wykładowo – warsztatowych, które poprowadzili specjaliści : Beata Jaworska – psycholog, Katarzyna Banasiak pedagog-specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Profilaktyki uzależnień i Mariusz Łakomski, mgr psychologii. Celem przeprowadzonych zajęć profilaktycznych w filiach płockich bibliotek było zachęcenie młodego człowieka do opóźniania inicjacji i przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych. Odbyło się też 5 spotkań autorskich z autorami powieści dla młodzieży, którzy w swoich książkach poruszają problematykę uzależnień, zagrożeń, na które narażeni są młodzi ludzie. Dyskusje o książkach zachęcały młodych ludzi nie tylko do czytania literatury, ale także wskazywały, gdzie szukać rozwiązań; pokazywały, że nawet, gdy młody człowiek ma opór przed rozmawianiem o swoich problemach, to literatura może być lustrem, w którym się przejrzy. Były to spotkania z : Barbarą Kosmowską, Krzysztofem Petkiem, Barbarą Gawryluk, Grażyną Bąkiewicz i Kazimierzem Szymeczko. Zorganizowano także rodzinne imprezy plenerowe oraz warsztaty i konkursy.

Łącznie udział wzięły 1072 osoby.

  • Przeciwdziałania narkomanii

1Projekt „żyję zdrowo i bezpiecznie” – przeciwdziałanie narkomanii, realizowany przez książnicę płocką, to edukacja profilaktyczna  polegająca  na uczeniu dzieci i młodzieży dojrzałej postawy wobec życia, a nie tylko dojrzałej postawy wobec substancji uzależniających. do najczęstszych przyczyn sięgania po środki odurzające należą: ciekawość poznania „zakazanego owocu”, chęć zaimponowania kolegom i otoczeniu, potrzeba, a nawet warunek przynależności do grupy rówieśniczej, niemożność poradzenia sobie z problemami i trudnościami szkolnymi, osobistymi i rodzinnymi, przekonanie o znikomej szkodliwości przyjmowanych środków. na  zajęciach prelegenci  przekazywali  informacje i  uświadomili młodzież, jaki wpływ na zdrowie, na ich rozwój  fizyczny  i psychiczny mają  narkotyki, uczyli ich  także asertywnego zachowania wobec osób namawiających do stosowania używek  i odpowiedzialności za swoje czyny.  wśród szeregu działań profilaktycznych organizowanych przez książnicę płocką w 2015 roku znalazły się 16 zajęć warsztatowych, prowadzonych przez pedagog Katarzynę Banasiak i psychologów Beatę Jaworską i Mariusza Łakomskiego. Odbyło się 5 spotkań autorskich: z Pawłem Beręsewiczem, Joanną Jagiełło, Anną Onichimowską, Martą Fox, Ewą Nowak. W ramach projektu zrealizowano także piknik rodzinny pod hasłem rodzinne spotkanie z książką,  z udziałem autorki książek dla dzieci Elizy Piotrowskiej; wakacje w Chotomku oraz konkurs plastyczny.

Łącznie udział wzięło 916 osób.


Z okazji 95. rocznicy Obrony Płocka w wojnie polsko-bolszewickiej Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Płocku zrealizowało projekt “Zatrzymane w kadrze … ROK 1920”. W ramach projektu powstały dwa słuchowiska przybliżające współczesnym historię Płocka.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content