Uwaga Czytelnicy! Zmiana godzin pracy Filii nr 9 /ul. Orzechowa/ w marcu: poniedziałek, środa - 10.00 - 15.00 ; wtorek, czwartek, piątek - 10.00 - 18.00

Projekty 2016

Data publikacji: 01/02/2020

„KULTUROPOZYTYWNI czyli Kapitał Senior II” – projekt Płockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i Bibliotek, dofinansowany ze środków Miasta Płock (kwota dofinansowania 5400 zł), realizowany od marca do listopada.

Dotarliśmy z działaniami do dużej grupy seniorów w różnych częściach miasta, aktywizując ich poprzez działania w filiach bibliotecznych i podczas spotkań autorskich. Dzięki przeprowadzonym warsztatom biblioterapeutycznym oraz spotkaniom ze znanymi i lubianymi autorkami udało się przełamać bierność seniorów, znacząco zwiększyć ich udział w życiu kulturalnym. Na spotkaniach bowiem pojawiały się osoby, które wcześniej niechętnie korzystały z oferty kulturalnej, czy to racji niewiedzy, czy to z racji niechęci do wychodzenia z domu. Oferta skierowana do seniorów, zrealizowana zgodnie z ich życzeniem, zainteresowaniami czy oczekiwaniami, pozwoliła zintegrować różne grupy społeczne z różnych dzielnic miasta. W ramach projektu odbyły się spotkania autorskie z Teresą Drozdą, Małgorzatą Kalicińską, Małgorzatą Gutowską-Adamczyk oraz z Marią Ulatowską i Jackiem Skowrońskim. Został też zorganizowany Europejski Dzień Seniora: program artystyczno-literacki, w wykonaniu i w reżyserii Henryka Jóźwiaka, na scenie zaś wystąpiły seniorki z Teatru Remedium.

Łącznie z działań oferowanych w ramach projektu skorzystały 822 osoby.


„WAKACYJNE WYPRAWY W NIEZNANE”– projekt Płockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i Bibliotek, dofinansowany ze środków Miasta Płock (kwota dofinansowania 7450 zł.). W ramach projektu zorganizowano szereg bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Wśród działań były m.in.:

Animacje okołoliterackie: baśnie, legendy, opowieści z różnych stron świata. Książka czytana, mówiona, projekcje bajek.

Zajęcia plastyczne: rysowanie, malowanie farbami, malowanie wielkoformatowe, malowanie ekotoreb, malowanie figurek gipsowych, malowanie na szkle, lepienie z masy solnej, tworzenie form z plasteliny, malowanie balonów, robienie latawców, wycinanki, biżuteria z koralików, itp.

Gry logiczne i planszowe: kalambury, łamigłówki, krzyżówki.

Teatr KAMISHIBAI, czyli japońska sztuka opowiadania za pomocą obrazów.

Zajęcia Ruchowe: w tym lekcje tańca, zabawy przy muzyce, KLANZA czyli animacje na świeżym powietrzu z kolorową chustą, wyścigi w workach, ogólne zajęcia ruchowe.

Zajęcia na świeżym powietrzu: 4 pikniki literacko-muzyczne w różnych punktach miasta, otwarte dla wszystkich chętnych.

Łącznie we wszystkich zaproponowanych działaniach udział wzięło 2500 dzieci.


„JAK DOBRZE MIEĆ (TAKIEGO) SĄSIADA”, projekt Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddział w Płocku, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (kwota dofinansowania 19850 zł.).

Projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców Płocka, a jego głównym celem była promocja Książnicy Płockiej w lokalnym środowisku, umacnianie jej pozycji, jako prężnie działającego ośrodka kultury, który wychodzi z szeroką ofertą do odbiorców z różnych grup społecznych, bez względu na status społeczny, wiek, wykształcenie. W ramach projektu odbyły się spotkania autorskie z Wojciechem Jagielskim, Łukaszem Orbitowskim, Sławomirem Koprem, Marią Ulatowską, Katarzyna Bondą i Olgą Rudnicką. Był koncert Pawła Wójcika w ramach Nocy Muzeów, warsztaty dziennikarskie dla młodzieży, kobiet i seniorów, imprezy w ogrodzie Książnicy Płockiej.


WIDOWISKO ŚWIATŁO I DŹWIĘK – HISTORIA PŁOCKA W OBRAZACH – projekt Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddział w Płocku, dofinansowany ze środków Miasta Płock (kwota dofinansowania 4550 zł.).

Celem widowiska, przygotowanego z okazji Światowych Dni Młodzieży, była promocja miasta jako atrakcyjnego miejsca dla młodych ludzi i miejsca wielu ważnych wydarzeń historycznych, również takich, które decydują o wspólnej, ponadnarodowej tożsamości kulturowej czy religijnej. W ramach projektu na ulicach Płocka odbył się flashmob, w czasie którego płocczanie i pielgrzymi, którzy przybyli na Światowe Dni Młodzieży z całego świata, wspólnie odkrywali na nowo poezję Karola Wojtyły. Plan był prosty: pięć wierszy, pięć przystanków, pięć języków. Flashmob zakończył się przed kinem na ulicy Tumskiej, gdzie utwór  Magnificat odczytali jednocześnie wszyscy uczestnicy, we wszystkich językach w tym samym czasie. Później zaprosiliśmy wszystkich chętnych do ogrodu Książnicy Płockiej na widowisko Historia Płocka w obrazach. Dzięki zastosowaniu współczesnych technologii multimedialnych, m.in. laserów i specjalnych projektorów, na murach Książnicy i na okolicznych drzewach pojawiła się grafika, będącą grą światła i muzyki. Kolorowe promienie układały się w napisy, obrazy, figury a wszystko było doskonale zsynchronizowane z muzyką, raz łagodną, raz dynamiczną. Dodatkowo na ekranie zaprezentowane zostały  dzieje Płocka, od czasów powstania i rozkwitu grodu nad Wisłą, przez najważniejsze wydarzenia  w historii, zabytki i ludzi. „Historii Płocka w obrazach” towarzyszyła wyjątkowa oprawa muzyczna, przygotowana specjalnie na pokaz i wykonywana na żywo przez zespół „Bez nazwy”.


„ŻYJĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE”  – profilaktyka, dofinansowany ze środków wydziału zdrowia UMP (kwota dofinansowania 13000 zł).

Książnica Płocka już od lat współpracuje z Wydziałem Zdrowia UMP w realizacji projektów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zdobyte przez lata doświadczenie pozwala nam spojrzeć kompleksowo na sposoby przeciwdziałania ww. problemom i nowym wyzwaniom, jakie niesie ze sobą dynamiczna rzeczywistość XXI wieku. Dlatego tak ważne jest uświadamianie, tłumaczenie, pokazywanie innych dróg rozwiązywania problemów, z którymi przychodzi się mierzyć młodemu człowiekowi. Musi to być na tyle atrakcyjna forma, żeby młodzież nie poczuła się „osaczona”, zmuszana do czegoś wbrew sobie, żeby nie odebrała spotkania jak suchej pogadanki, wymądrzania się.

W okresie od marca do listopada 2016 r. przeprowadzono w ramach projektu „Żyję Zdrowo  i Bezpiecznie”:

–  16 spotkań wykładowo-warsztatowych ze specjalistami (Beata Jaworska, Katarzyna Banasiak), w których udział wzięło 247 osób

– 12 spotkań z autorami literatury dziecięcej i młodzieżowej (Barbara Kosmowska, Małgorzata Flis, Agnieszka Frączek, Joanna Fabicka, Krzysztof Petek, Rafał Witek, Małgorzata Strzałkowska, Kazimierz Szymeczko, Ewa Nowak, Anna Onichimowska, Paweł Wakuła), w których udział wzięło  376 osób.

– wiosenną promocję zdrowia w Chotomku „Dzień Brudasa” – udział wzięło 150 osób.

– Piknik rodzinny – rodzinne spotkanie z książką (Wielki koncert muzycznej zgrai z udziałem Izabelli Klebańskiej) – udział wzięło ok. 100 osób.

– piknik wakacyjny Wirtualna podróż marzeń Spotkanie z kulturą arabską „Lato z Szeherezadą” – 310 osób)

– Wakacje w Bibliotece dla dzieci  – 65 osób).

– warsztaty fotograficzne „Fotografia – to mnie wciąga” – 19 osób)

– konkurs plastyczny pt. „Być wolnym” dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat  – 57 osób).

Ogółem we wszystkich działaniach z zakresu programu Żyję zdrowo i bezpiecznie” w 2016 roku udział wzięło 1477 osób.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content