Uwaga! Od 15 kwietnia do 21 maja 2024 r. Filia nr 5 /Vuka Karadzica 1/ będzie zamknięta z powodu inwentaryzacji zbiorów.

Projekty 2018

Data publikacji: 01/02/2020

PROJEKTY KSIĄŻNICY PŁOCKIEJ:

„Kulturalny kalejdoskop” dofinansowany ze środków MKiDN (dotacja 7350 zł)

Zróżnicowana oferta kulturalna skierowana głównie do dzieci, młodzieży i seniorów z Płocka i powiatu a także wykraczająca poza zasięg regionalny. Celem projektu było wzmocnienie roli biblioteki jako centrum życia kulturalnego, kreującego różnorodne wydarzenia, propagującego kulturę i sztukę poprzez szereg działań animacyjnych, aktywizujących rożne grupy społeczne w środowisku lokalnym.

W ramach projektu zrealizowano 8 wydarzeń:

 3 spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży (podkreślenie roli kobiet, ich pozycji, siły, bezkompromisowości – Rok Praw Kobiet, Rok Sendlerowej: spotkania z Joanną Fabicką, Renatą Piątkowską, Anną Czerwińską-Rydel)

1 spotkanie autorskie dla seniorów (Magdalena Kordel),

1 warsztaty pisarskie dla młodzieży (Radosław Lewandowski)

1 warsztaty pisarskie dla seniorów z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk podczas III Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników „Cukierni Pod Amorem” – byli uczestnicy z Wrocławia, Poznania, Warszawy, Gostynina, powiatu płockiego.

2 pikniki literackie (Ciechomice i Radziwie).

Udział wzięło łącznie ok. 500 osób.

 ***

 „Czytanie – to jest sztuka!” dofinansowany ze środków MKiDN (dotacja 8200 zł)

Projekt miał na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (rodzice, bibliotekarze i nauczyciele), również grup społecznych nie będących aktywnymi uczestnikami życia literackiego i kulturalnego w Płocku i regionie oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zaproponowaliśmy wydarzenia w bibliotecznym “Ogrodzie 1001 bajki” inspirowane twórczością współczesnych polskich autorów i klasyków : W.Chotomskiej, B. Stenki, G.Bąkiewicz, P.Wakuły, K.Szymeczko, J.Tuwima i A.A. Milne. Zrealizowaliśmy wielkoformatowe wystawy, rodzinne warsztaty plastyczne, teatralne, teatrzyk Kamishibai i spotkania autorskie. Młodzież wzięła udział w turnieju „Literacka Scena Młodych” a dorośli w warsztatach kształcących umiejętność czytania wrażeniowego.

***

„Biblioteka – dobry społeczny biznes.” (dotacja 22 035 Euro)

Projekt aplikowany do Narodowej Agencji programu ERASMUS +  w 2018 roku, w sektorze Edukacja Dorosłych – Akcja 1.  Realizowany przez Książnicę Płocką przez 12 miesięcy (2018-2019).

Celem projektu jest podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego, zapoznanie się ze skandynawskim modelem biblioteki (sposobami pracy z dorosłymi, zarządzania biblioteką) oraz zaobserwowanie sposobów promocji i budowania publiczności za pomocą nowoczesnych technologii. Tytuł projektu „Biblioteka – dobry społeczny biznes” nawiązuje do roli biblioteki i literatury w życiu każdego człowieka. A słowa Jima Trelease: „Naród, który mało czyta, mało wie. Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje — w domu, na rynku, w sądzie, przy urnach wyborczych” uzupełniają i podkreślają ważną rolę rozwoju kultury czytelniczej.

W zaplanowanych mobilnościach uczestniczy 5 pracowników biblioteki: dyrektor placówki odpowiedzialny za zarządzanie, edukatorzy kulturalni z działów oświatowego, metodycznego i filii bibliotecznej oraz pracownik działu komputerowego.

Uczestnicy projektu skorzystają ze spotkań dotyczących zarządzania projektem, przybliżających kulturę kraju mobilności, w przygotowaniu językowym oraz w dwóch mobilnościach. Mobilności to wyjazd na kurs językowy do Wielkiej Brytanii oraz na praktykę typu job shadowing do biblioteki w Szwecji.

Wybór biblioteki w Szwecji na miejsce praktyki typu job shadowing nie jest przypadkowy. Szwecja przoduje w statystykach dotyczących czytelnictwa, udziału w życiu kulturalnym oraz korzystania z biblioteki. Szwedzkie rozwiązania (wpisujące się w cały skandynawski system) w bibliotekach są innowacyjne, wsparte akcjami promującymi czytelnictwo oraz kulturalną polityką państwa. Wizyta w szwedzkiej bibliotece jest niezwykłą szansą dla  pracowników Książnicy na zaobserwowanie, na czym polega szwedzki fenomen i w jaki sposób można, choć częściowo, przenieść na polski grunt.

Udział w projekcie przyniesie krótko i długofalowe rezultaty. Uczestnicy projektu będą wdrażać poznane metody pracy, wypróbują nowe narzędzia promocji działań instytucji, zwiększy się ich możliwość sięgania po publikacje i internetowe narzędzia przydatne w pracy a wymagające znajomości języka angielskiego. Książnica Płocka jako instytucja będzie starała się wdrożyć niektóre z rozwiązań przyczyniających się do sukcesu skandynawskich bibliotek. Długofalowymi rezultatami projektu będzie lepsze dostosowanie działań do potrzeb dorosłego odbiorcy, co może skutkować zwiększeniem udziału i satysfakcji dorosłych osób w akcjach edukacyjnych proponowanych przez bibliotekę. Pozyskane środki przeznaczone zostaną  na kursy językowe, organizację DNIA LITERATURY SZWEDZKIEJ i praktykę typu job shadowing w Szwecji .

***

ŻYJĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE”  – profilaktyka, dofinansowany ze środków wydziału zdrowia UMP

Książnica Płocka już od lat współpracuje w realizacji projektów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zdobyte przez lata doświadczenie, liczne kontakty ze specjalistami, znajomość literatury dotyczącej ww. problemów pozwala nam spojrzeć kompleksowo na sposoby zapobiegania im oraz nowym wyzwaniom, jakie niesie ze sobą dynamiczna rzeczywistość XXI wieku.

W okresie od marca do listopada 2018 r. przeprowadzono w ramach projektu „Żyję Zdrowo  i Bezpiecznie”:

–  16 spotkań wykładowo – warsztatowych ze specjalistą (Joanna Tkaczyńska, pedagog resocjalizacji, socjoterapeuta, arteterapeuta), w których udział wzięło  386 osób.

– 11 spotkań z autorami literatury dziecięcej i młodzieżowej (Rafałem Skarżyckim, Ewą Nowak, Dorotą Suwalską, Barbarą Kosmowską, Krzysztofem Piersą x 2, Renatą Piątkowską, Tomaszem Trojanowskim, Agnieszką Frączek, Katarzyną Ryrych, Marcinem Szczygielskim), w których udział wzięły 492 osoby.

 1 warsztaty fotograficzne „Fotografia – to mnie wciąga” – udział wzięło 23 osób.

– 2 warsztaty autorskie z trenerem motywacyjnym – udział wzięło 89 osób.

– wiosenną promocję zdrowia w Chotomku  – udział wzięło 60  osób.

– Piknik rodzinny – rodzinne spotkanie z książką na Podolszycach Południe (zad. 85153N – honorarium artystyczne) – udział wzięło ok. 220 osób.

 Piknik Dzień Rodziny w Bibliotece dla dzieci  – udział wzięło ok. 90 osób

– Piknik literacki „Wirtualna Podróż Marzeń – Chiński Piknik Rodzinny”  na osiedlu Podolszyce Północ – udział wzięło 310 osób.

Ogółem we wszystkich działaniach z zakresu programu Żyję zdrowo i bezpiecznie” w 2018 roku udział wzięło 1450 osób.

Zakupiono również wydawnictwa z zakresu profilaktyki, które dostępne są w filiach bibliotecznych.


PROJEKTY W PARTNERSTWIE Z SBP ODDZIAŁ W PŁOCKU:

Po 100kroć Polska dofinansowany ze środków Miasta Płock – celem była popularyzacja historii kraju, jego kultury i sztuki wśród mieszkańców Płocka w związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100. lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Projekt Po 100kroć Polska obejmował dwie imprezy plenerowe: w ogrodzie Książnicy Płockiej oraz na rynku Starego Miasta w Płocku:

– Sobota w Soplicowie – impreza plenerowa w ogrodzie Książnicy Płockiej, w odpowiednio przygotowanej scenografii, propagująca epopeję narodową Pan Tadeusz, oparta na współpracy grup młodzieży i seniorów, połączona z występem profesjonalnego aktora oraz prezentacją grup amatorskich. Dla najlepszych przewidziane są nagrody rzeczowe. Punktem kulminacyjnym był pokaz mody kobiecej z różnych epok, nawiązującej do wybranych fragmentów literackich, pokazujących, że strój jest wyrazem czasów nie tylko w sferze estetycznej, ale i politycznej.

– Koncert Jankiela – impreza plenerowa na rynku Starego Miasta, poprzez muzykę, odnoszącą się do wydarzeń z historii Polski, utrwalająca tożsamość narodową i kulturalną. Koncert w wykonaniu cymbalisty Szymona Tadli połączony był z prezentacją fragmentów Pana Tadeusza. Imprezie towarzyszył (poza projektowo) występ chórów szkolnych działających w Płocku.

***

Słuchowisko “Dotknąć przeszłości” powstało w ramach zadania z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego „A jeśli jutro wybuchnie wojna…” realizowanego w związku z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Realizacja: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Płocku. Projekt dofinansowany przez Gminę – Miasto Płock. Dzisiejszy świat, w którym króluje konsumpcjonizm, często zapomina, czym jest odwaga, ofiarność, bohaterstwo, niepodległość, suwerenność państwowa i tolerancja narodowa. Nasze słuchowisko, w sposób dość niekonwencjonalny, ma uświadomić młodym ludziom, że nic nie jest dane nam za darmo i na zawsze.

***

„WSZECHŚWIAT KULTURY” dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – obejmował 6 wydarzeń realizowanych na terenie powiatu płockiego i Płocka: 2 imprezy plenerowe (piknik naukowy i Kosmiczna Noc w ogrodzie Książnicy Płockiej), cykl warsztatów tematycznych – robotyka (biblioteki powiatu i Książnica), jednorazowe warsztaty plastyczne podczas Kosmicznej Nocy (ogród Książnicy), 2 spotkania autorskie (Tomasz Samojlik, Tomasz Trojanowski) z pasjonatami świata nauki, fantastyki, fauny i flory.


PROJEKTY W PARTNERSTWIE Z PSPKiB:

 „Wakacje – lubię to!” – dofinansowany ze środków Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” – w trakcie realizacji

To propozycja doskonałej i kreatywnej  zabawy oraz bezpiecznego zagospodarowania czasu wakacyjnego, tym którzy pozostają w mieście.  Składał się z warsztatów magii, podczas których pod okiem profesjonalnego iluzjonisty dzieci i młodzież ćwiczyły sprawność i umiejętność wykonywania sztuczek. Drugą równie atrakcyjną formą kreatywnego spędzania czasu wolnego były warsztaty programowania robotów i wspólna zabawa robotyką. Wiele wrażeń dostarczył wakacyjny dzień sportowy z wykorzystaniem mobilnej ścianki wspinaczkowej i zawodami sprawnościowymi. Zwieńczeniem był Nocny Wehikułu Czasu – impreza plenerowa skierowana do dzieci w wieku 7-12 lat, z udziałem Kazimierza Szymeczko, autora książek o tematyce historycznej, m.in. serii „Zdarzyło się w Polsce” i „A to historia”, czyli dowcipnych opowiadań, w których prezentuje najważniejsze wydarzenia i postaci z dziejów Polski.

***

Jestem stąd! Śladami patronów naszych ulic” – dofinansowany ze środków Miasta Płock

Projekt stanowił bogatą, zróżnicowaną ofertę spotkań i działań animacyjnych poświęconych postaciom, które pozostawiły szczególny ślad w historii i kulturze Płocka –  Bolesławowi III Krzywoustemu w 880. rocznicą śmierci i Stefanowi Themersonowi w  30. rocznicą śmierci .

Składał się z:
-Warsztatów animacji filmowej i dźwiękowej, realizowanych w dwóch 20 osobowych grupach (7-9 lat i 10-13 lat). Pięciodniowe warsztaty zostały podzielone na animacje filmowe i dźwiękowe. Całość stanowiła atrakcyjną formą prezentującą szkic historyczny, charakterologiczny Bolesława Krzywoustego oraz życie i twórczość Stefana Themersona. Efekt końcowy pracy 40 osobowej grupy prezentuje film udostępniony na stronie internetowej TUTAJ

-Pikniku na dworze  Bolesława III Krzywoustego  z udziałem Kazimierza Szymeczko był doskonałą okazję do rodzinnej zabawy wokół literatury, poszerzenia wiedzy historycznej podczas konkursów, quizów oraz pretekstem do wyjścia z działaniami projektowymi w przestrzeń miejską, integrując społeczność lokalną. Piknik zorganizowano w partnerstwie z Radą Osiedla Międzytorze, Mazowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową w Płocku. Wśród piknikowych atrakcji należy wymienić m.in. bicie pamiątkowych monet, strzelanie z łuku, rycerskie pojedynki. Gościem pikniku był Kazimierz Szymeczko, autor Historii Polski w opowieściach i PoMOLowanej historii, uhonorowany tytułem Ambasador Polszczyzny Literatury Dziecięcej. W Pikniku zorganizowanym w Filii Bibliotecznej nr 7 wzięło udział 142 uczestników.

 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content