Projekty 2019

Data publikacji: 01/02/2020

PROJEKTY KSIĄŻNICY PŁOCKIEJ

„Czytanie? Z przyjemnością!” – dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, koszt całkowity: 16 110 zł, kwota dofinasowania: 12 150 zł.

Projekt stanowił zróżnicowaną ofertę kulturalną skierowaną głównie do dzieci, młodzieży i dorosłych, obejmował szereg działań promujących literaturę i najciekawsze zjawiska literackie. Głównym celem projektu było upowszechnianie kultury czytania, wskazanie najciekawszych zjawisk literackich, promocja spotkań z autorami, którzy są na tyle charyzmatyczni, że są w stanie wzbudzić zainteresowanie młodych ludzi.

Zgodnie z założeniami odbyło się 21 wydarzeń, w tym:

– 12 spotkań autorskich (Agnieszka Frączek, Jakub Skworz, Beata Ostrowicka, Marcin Pałasz, Rafał Witek, Katarzyna Wasilkowska, Joanna Fabicka, Marta Fox, Ewa Nowak, Przemysław Wechterowicz, Zofia Stanecka, Zuzanna Orlińska),

– 4 pikniki literackie w różnych dzielnicach miasta,

– 2 warsztaty artystyczne (plastyczne z Maciejem Szymanowiczem i pisarskie z Katarzyną Ryrych),

– 3 konkursy literackie i recytatorskie dla dzieci i młodzieży (recytatorski „Pięknie być człowiekiem”, Turniej o Tytuł Masterchefa Literackiej kuchni, literacki „Młodzi Twórcy Literatury”).

Założono, że w projekcie udział weźmie 855 uczestników, ta liczba została przekroczona i wyniosła około 1362 osób.

***

„Łączy nas Niepodległa” – dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”, koszt całkowity: 19 500 zł, kwota dofinansowania: 19 000 zł.

Projekt zrealizowany w koalicji z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydziałem w Płocku, Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku i Katolicką Szkołą Podstawową im. bł. abp. A. J. Nowowiejskiego i bł. bp. L. Wetmańskiego w Płocku. Obejmował osiem wydarzeń przybliżających historię ruchów niepodległościowych na ziemi płockiej i polskiej:

– gra miejska “maTEMATYCZNIE o Płocku” przybliżająca historię miejsc i ludzi związanych z płockimi drogami do niepodległości,

– dwie Noce Wolności w formie gier terenowych z udziałem Krzysztofa Petka, pisarza, organizatora egzotycznych wypraw, trenera survivalu,

– wystawa poświęcona Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu “Inny świat… JEGO świat…”

– dwa spotkania autorskie z Anną Czerwińską-Rydel,

– dwa spotkania autorskie z Anna Skowrońską.

Udział wzięło 843 uczestników.

***

„Biblioteka – dobry społeczny biznes” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu – Erasmus+ Edukacja dorosłych realizowany był przez 12 miesięcy (2018-2019), kwota dofinansowania: 22 035 euro.

Celem projektu było podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego, zapoznanie się ze skandynawskim modelem biblioteki (sposobami pracy z dorosłymi, zarządzania biblioteką) oraz zaobserwowanie sposobów promocji i budowania publiczności za pomocą nowoczesnych technologii. W mobilnościach udział wzięło 5. pracowników biblioteki: dyrektor placówki odpowiedzialna za zarządzanie, edukatorzy kulturalni z działów oświatowego, metodycznego i filii bibliotecznej oraz pracownik działu komputerowego.

Uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniach dotyczących zarządzania projektem, spotkaniach przybliżających kulturę kraju mobilności, w przygotowaniu językowym oraz w dwóch mobilnościach. Mobilności to wyjazd na kurs językowy do Wielkiej Brytanii oraz na praktykę typu job shadowing do biblioteki w Szwecji.

***

 „ŻYJĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE” – profilaktyka, dofinansowany ze środków wydziału zdrowia UMP. W okresie od marca do grudnia  2019 r. przeprowadzono w ramach projektu:

– 18 spotkań wykładowo-warsztatowych z psychologiem Martyną Jaworską-Osicką, pedagogiem, socjoterapeutką Moniką Wojtylak i pedagogiem Małgorzatą Wyszyńską,  

– 12 spotkań z autorami literatury dziecięcej i młodzieżowej (Agnieszką Frączek, Justyną Bednarek, Joanną Fabicką, Beatą Ostrowicką, Marcinem Pałaszem, Maciejem Szymanowiczem, Roksaną Jędrzejewską-Wróbel, Rafałem Witkiem, Martą Fox ( 2 spotkania), Krzysztofem Piersą i Zuzanną Orlińską.

  – warsztaty autorskie z Michałem Zawadką,

  – wiosenną promocję  zdrowia – Trenujemy uśmiechanie w Bibliotece dla dzieci,

  – Piknik – Dzień Rodzinyrodzinne spotkanie z książką w Bibliotece dla dzieci,

  – Piknik RodzinnyWirtualna podróż marzeń tym razem na Kubę i Karaiby,

Zakupiono wydawnictwa popularnonaukowe i beletrystykę poświęconą przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przemocy, która cieszy się dużą popularnością wśród uczestników projektu, a także wśród czytelników filii bibliotecznych.

 Dodatkowa poza środkami przyznanymi na realizację projektu zorganizowano warsztaty fotograficzne Fotografia – to mnie wciąga oraz konkurs fotograficzny W kadrze nałogu. Ogółem we wszystkich działaniach z zakresu programu Żyję zdrowo i bezpiecznie” w 2019 roku udział wzięło 1373 osoby


PROJEKT W PARTNERSTWIE Z SBP ODDZIAŁ W PŁOCKU:

„Dotknąć przeszłości” – słuchowisko powstałe dla uczczenia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej – projekt dofinansowany ze środków Miasta Płock.


 PROJEKTY W PARTNERSTWIE Z  PSPKiB: 

„Z szansą na sukces”projekt dofinansowany ze środków Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” (realizowany w 2018 i 2019 roku) – koszt całkowity: 18 750 zł, kwota dofinansowania: 15 000 zł.

Udało się nam zorganizować szereg działań, które zapewniły nieletniej grupie beneficjentów możliwości poszerzania swojej wiedzy o otaczającym świecie i o sobie poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi, pełnymi pasji i zaangażowania w swoją pracę, dorosłym zaś dały możliwość podniesienia ich kompetencji, umiejętności potrzebnych do tego, by lepiej wychowywać, zrozumieć dzieci i młodzież. W ramach projektu zrealizowano szereg wydarzeń o charakterze edukacyjno – kulturalnym skierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców: 2 warsztaty dla rodziców (rozwój intelektualny i osobowościowy dziecka), 2 warsztaty szybkiego czytania dla dzieci, 8 wydarzeń skierowanych do dzieci i młodzieży spotkania autorskie i autorsko-warsztatowe (Michał Zawadka, Joanna Olech, Agnieszka Frączek, Maciej Szymanowicz, Zofia Stanecka, Marcin Pałasz, Jakub Skworz, Roksana Jędrzejewska-Wróbel), piknik naukowy. Udział wzięły 1052 osoby.

***

„Wakacyjny BOOKiet przygód” projekt dofinansowany ze środków Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, koszt całkowity 9109 zł, kwota dofinansowania: 7100 zł. Był to szereg działań zapewniających kreatywną zabawę oraz bezpieczne zagospodarowanie czasu wakacyjnego tym, którzy pozostali w mieście.  Składał się ze spotkań ze Zwierzakolubami, trzech pikników literackich, Nocy przygód z Krzysztofem Petkiem.


 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content