Projekty 2022

Data publikacji: 08/02/2023

PROJEKTY KSIĄŻNICY PŁOCKIEJ

Rok Władysława Broniewskiego dofinansowany był z dwóch projektów:

„Broniewski rozpostarty szeroko” – dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego (kwota dofinansowania 16 100,00 zł)

oraz

„Płock – Stolica Kultury Mazowsza” współorganizowane ze środków Samorządowych Województwa Mazowieckiego (10 000,00 zł)

Zrealizowaliśmy: wystawę „Broniewski rozpostarty szeroko”, Noc Muzeów „Prywatka u Władka”, konkurs „Mnie ta ziemia od innych droższa”, poetyckie imieniny poety „WładysŁAWKA”, piknik literacki „W poszukiwaniu szczęścia” w Filii nr 12, konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem”, happening z okazji rocznicy odsłonięcia pomnika poety (wspólnie z Teatrem Dramatycznym), happening poetycko-malarski „Wisła w strofach i kolorach”, konferencję naukową, poetyckie spotkanie „Broniewski OPEN”, konkurs poetycki „O Liść Dębu” wraz z koncertem Stanisławy Celińskiej z zespołem pod kierunkiem Macieja Muraszko oraz challenge „Mój rok z Bronkiem”.

***

„Wszyscy razem damy radę” (w partnerstwie z Młodzieżowym Domem Kultury) polsko-ukraiński projekt dofinansowany ze środków Mazowieckiego Instytutu Kultury – kwota dofinansowania 8000,00 zł.

W ramach projektu adresowanego do polskich i ukraińskich dzieci i rodzin zorganizowano warsztaty „Cud natury” w ogrodzie jordanowskim, prowadzone przez Zakątek Odkrywców, była gra miejska „Artefakty i frywolitki”, w której zadania, trasa i fabuła były w dwóch wersjach językowych, a uczestnicy mogli poznać dawne rzemiosło, które kwitło w Płocku. Wydaliśmy też (po polsku i ukraińsku) książeczkę z wierszami dla dzieci „Na skrzydłach marzeń”. Przekładu wybranych wierszy laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poezji dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej dokonała prof. Lubov Żwanko. Wydawnictwo zostało zaprezentowane podczas spotkania „Poczytaj mi mamo” w Chotomku.

***

„Ignacy Łukasiewicz – polski król nafty z wizyta w Płocku” – dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w programie „Patriotyzm Jutra” – kwota dofinansowania 11 000,00 zł.

 • Jak zostać wynalazcą? Warsztaty „Chemia i fizyka”, warsztaty z optyki w Ogrodzie 1001 Bajki w Chotomku
 • 6 warsztatów teatralnych „Łukasiewicz jest cool!” z Mariuszem Pogonowskim w Mediatece + powarsztatowy spot reklamowy
 • ,,Łukasiewicz jest cool!” – spotkanie autorskie z Romualdem Pawlakiem i promocja książki „Być jak Ignacy”
 • Spotkanie autorskie z Mariuszem Ruszelem

***

„Biblioteka – wypożyczalnia nowych perspektyw”– międzynarodowy projekt mobilności Książnicy Płockiej w ramach programu Erasmus + Edukacja dorosłych – akcja 1 „Mobilność edukacyjna” KA122-ADU (Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych, Runda 1, 2022). Kwota dofinansowania 19 760 euro.

***

„Książnica seniorom” – wniosek składany przez Książnicę Płocką w ramach programu „Kultura bez barier”, realizowanego przez PFRON w partnerstwie z MKiDN, Institut für Bildung und Kultur oraz Fundacją Kultura bez Barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Kwota dofinansowania 81 000,00 zł.

W 2022 r. realizacja projektu związana z przygotowaniem pracowników do działań na rzecz seniorów poprzez cykl szkoleń i warsztatów przeprowadzonych przez Fundację Good Culture:

 • Dostępność stron internetowych i aplikacji mobilnych, czyli zarządzanie dostępnością cyfrową w bibliotekach i instytucjach kultury
 • Jak wykorzystać tablety do kreatywnej i twórczej pracy w bibliotece? 
 • Neurobik – trening pamięci i koncentracji uwagi dla seniorów, czyli co możesz zrobić dla swojego umysłu by zachował młodość
 • Biblioterapia jako metoda aktywizująca seniorów
 • Jak prawidłowo zachować się w stosunku do osoby z niepełnosprawnością, czyli savoir vivre dla bibliotekarzy

Z grantu zakupiono 10 tabletów, laptop z udogodnieniami dla osób słabowidzących oraz lupę elektroniczną. W Mediatece zamontowano pętlę indukcyjną wspomagającą osoby z aparatem słuchowym, a na stronie www pojawił się generator elektronicznych wejściówek na biblioteczne wydarzenia. Dzięki funduszom pozyskanym z projektu poszerzyła się oferta Książnicy o nowe książki z dużą czcionką, audiobooki oraz dostęp do wypożyczalni online z ebookami i audiobookami. W kolejnym etapie realizacji projektu wezmą udział seniorzy, dla których zaplanowane zostały warsztaty cyfrowe w  eKlubie, spotkania w Akademii Zdrowia oraz projekcje filmowe, dyskusje i prelekcje w Dyskusyjnym Klubie Filmowym.

więcej o projekcie >>

***

Program profilaktyczny „Żyję zdrowo i bezpiecznie” we współpracy z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii.  – dofinansowanie Urzędu Miasta Płocka, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, kwota dotacji 20 000,00 zł.

 • 12 zajęć wykładowo-warsztatowych (prowadzonych przez psychologa), w których udział wzięło 293 uczniów i 20 opiekunów.
  • 4 warsztaty autorskie z 2 warsztaty z Michałem Koziołem i 2 warsztaty autorskie z Ewą Nowak, w których wzięło udział 176 uczniów + 9 opiekunów.
  • 8 spotkań z autorami literatury dziecięcej i młodzieżowej (spotkania z Rafałem Witkiem, Agnieszką Frączek, Łukaszem Wierzbickim, Pawłem Wakułą, Jakubem Skworzem, Pawłem Beręsewiczem, 2 z Marcinem Pałaszem), w których udział wzięło 322 uczestników i 22 opiekunów
  • Piknik ekologiczny „Czyta-my, rysuje-my, zgaduje-my”, w którym wzięło udział310osób i 20 opiekunów
  • Promocja zdrowia w Bibliotece dla dzieci „Chotomek”, udział wzięło udział 70 dzieci i 20 opiekunów.
  • Piknik z okazji Dnia Rodziny, który odbył się w Ogrodzie Bibliotecznym Chotomka, udział wzięło 34 dzieci, 22 opiekunów.
  • Noc przygód z Panem Poetą w ogrodzie Książnicy Płockiej, 26 dzieci + 6 opiekunów
  • Rodzinny Rajd Rowerowy połączony z delektowaniem się poezją Władysława Broniewskiego 17 osób i 11 opiekunów
  • w sierpniu 2021 r. zakupiono za kwotę 600,00 zł.

 

PROJEKTY W PARTNERSTWIE KSIĄŻNICY PŁOCKIEJ ORAZ PŁOCKIEGO STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI I BIBLIOTEK

„Radośnie i z przygodą w międzynarodowym gronie” – dofinansowanie ze środków Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, kwota dotacji 14 740, 60 zł. 

 • piknik „Letnia zabawa” w Radziwiu
 • „Literacki Piknik Rodzinny z Basią”, Podolszyce Północ, Park Północny
 • Literacki Piknik na zakończenie wakacji na osiedlu Międzytorze
 • joga dla dzieci i mam w ogrodzie 1001 Bajki – pięciodniowe, dwugodzinne spotkania w ogrodzie Biblioteki dla dzieci „Chotomek”
 • warsztaty animacji poklatkowej i tworzenie filmu „Mój wymarzony świat”
 • czterogodzinne spotkanie nocne w bibliotece i ogrodzie bibliotecznym z autorem literatury dziecięcej i młodzieżowej

***

PROJEKTY W PARTNERSTWIE KSIĄŻNICY PŁOCKIEJ ORAZ STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH ODDZIAŁ W PŁOCKU

 „Poznaj młode Stare Miasto” – dotacja Gminy Miasto Płock 14 100 zł. Realizacja projektu związana była z „ożywieniem” przestrzeni miejskiej zaliczanej do pierwszego podobszaru rewitalizacyjnego Płocka poprzez ułatwienie dostępu do kultury. Składał się z 8. wydarzeń, w tym: spotkania autorskie z Szymonem J. Wróblem pt. „Humorem i (U)śmiechem”, pokazu rysowania karykatur na żywo podczas spotkania autorskiego, warsztatu karykatury, dwóch warsztatów tworzenia biżuterii w ogrodzie Książnicy Płockiej (partnera projektu), wydarzenia „Spotkanie z muzyką” (Hirek Wrona), Tajemnice pracy DJ-a, warsztatu muzycznego, monodramu muzycznego „Paryż – Warszawa – Moskwa” (Hanna Chojnacka-Gościniak).

***

„Sztuka niejedną ma twarz” – dotacja Gminy Miasto Płock 14 000 zł. Celem projektu było zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców Płocka, zwiększenie uczestnictwa płocczan w życiu kulturalnym miasta. Spotkania z twórcami kultury i sztuki rozwinęły kompetencje kulturowe beneficjentów. Projekt był także popularyzacją dorobku polskiej oraz światowej kultury i sztuki. W ramach realizacji projektu przeprowadzono 3 spotkania autorskie (Beata Pawlikowska, Tomasz Raczek, Igor Brejdygant) i 2 warsztaty. Działania skierowane były do młodzieży i osób dorosłych – mieszkańców Płocka.

 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content