Uwaga Czytelnicy! Od 14 czerwca do 3 lipca FILIA NR 7 (Międzytorze) będzie ZAMKNIĘTA z powodu inwentaryzacji zbiorów.

Hanna Witt – Paszta

Rafał Kowalski: Być dla kogoś. Hanna Witt – Paszta

Książka poświęcona niezwykłej płocczance, Hannie Witt-Paszcie, pianistce, pedagog, radnej, propagatorce esperanto, działaczce społecznej – zasłużonej nie tylko w dziedzinie kultury, ale i ekumenizmu, Płocczance Roku 2011.

Książka otwiera nowy cykl wydawniczy Książnicy Płockiej – NIEZAPOMNIANI. Płocczanie z urodzenia i wyboru. 

Cena: 15,50 zł

Książka do nabycia w budynku przy ul. T.Kościuszki 6

Zamówienia na publikacje Książnicy przyjmujemy pod adresem: zakupy@ksiaznicaplocka.pl

Relacja z promocji książki >>

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content