Uwaga Czytelnicy! Od 14 czerwca do 3 lipca FILIA NR 7 (Międzytorze) będzie ZAMKNIĘTA z powodu inwentaryzacji zbiorów.

Kwietnik w Sikorzu

Marcin Skowroński – Kwietnik w Sikorzu. Szkice z przeszłości wsi.

Bohaterem książki jest Sikórz i nieodległa Srebrna. Dużo w pracy  Marcina Skowrońskiego nostalgii, tęsknoty za minionym już klimatem ziemiańskich dworów. Pałacyk w Sikorzu był takim kulturalnym  centrum, dokąd zjeżdżali malarze, pisarze, poeci, królowała gospodyni i jej dwie piękne córki. Wśród nich nazwiska z pierwszej ligi – Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Dostęp do prywatnego archiwum rodziny Piwnickich umożliwił autorowi napisanie niezwykłej książki, skromnie nazwanej „Szkice z przeszłości wsi”.

„Złoty wiek” Sikorza to lata międzywojenne. Bezcenny jest sztambuch córki ówczesnych właścicieli majątku, Stanisława i Eugenii Piwnickich, Elizy, cudem uratowany z powstania warszawskiego. Znajdują się w nim dedykacje odwiedzających majątek poetów. Na przykład taka, Tuwimowska:

„Tyle tu nieba, ptaków,

I kwiatów i motyli,

Że trudno wiersz ułożyć,

o miła Lili”.

Goście prześcigali się w wymyślnych bon motach, grach, żartach. Czas w Sikorzu stanął jakby w miejscu, choć coroczna szopka, przygotowywana jak zwykle na wrzesień, w 1939 roku już się nie odbyła… 

Książka ma też wymiar sakralny – jest opisem narodzin kultu i upadku świętej Góry Junoszy oraz  dziejów nowej parafii w Sikorzu i wielkich zasług księdza Ignacego Smoleńskiego (1816-1899), który przez ponad pół wieku był proboszczem i budowniczym kościoła.

 Milena Gurda-Jaroszewska

Książka niedostępna w sprzedaży. Nakład wyczerpany.

Relacja z promocji książki >>

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content