Uwaga Czytelnicy! Od 14 czerwca do 3 lipca FILIA NR 7 (Międzytorze) będzie ZAMKNIĘTA z powodu inwentaryzacji zbiorów.

Płock w prasie NSDAP

Elżbieta Szubska-Bieroń – Płock na łamach lokalnej prasy NSDAP 1939-1945

“Autorka pisze o Płocku lat 1939-1945 z perspektywy niemieckiego okupanta. […] Elżbieta Szubska-Bieroń odtwarza mało dziś znaną administrację okupacyjną […] Przywołuje urzędy i instytucje, osoby funkcyjne, sposób ich działania i motywacje. Pokazuje życie codzienne Niemców w całej jego złożoności wynikającej z rygoryzmu społeczeństwa totalitarnego. […]

Prasa, podstawowe źródło narracji dla autorki, działała wedle ścisłych zaleceń i nadzoru Kancelarii III Rzeszy. Jej główną funkcją było wpajanie okupacyjnej społeczności niemieckiej mitu o trwałym przejęciu Płocka i budowaniu tutaj wielkiego przyczółka kultury germańskiej. Treści te miały również przenikać do polskich mieszkańców Płocka, osłabiać ich morale i w następstwie godzić się z rolą obywateli drugiej kategorii. Niemcy roztaczali wizję wspaniałego Płocka z nowymi gmachami i osiedlami oraz z zakładami pracy.”

[Fragm. Przedmowy prof. dr hab. Czesława Grzelaka]

Książka niedostępna w sprzedaży. Nakład wyczerpany.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content