Uwaga Czytelnicy! Od 14 czerwca do 3 lipca FILIA NR 7 (Międzytorze) będzie ZAMKNIĘTA z powodu inwentaryzacji zbiorów.

Porta Fidei

Ryszard Karpiński – Porta Fidei : Brama Wiary. Romańskie Drzwi Płockie w Nowogrodzie Wielkim

Publikacja zawiera omówienie 46 kwater XII-wiecznych Drzwi Płockich z katedry płockiej, znajdujących się obecnie w Soborze św. Zofii w Nowogrodzie Wielkim w Rosji.

Drzwi Płockie zostały wykonane w XII w. w Magdeburgu na polecenie ówczesnego biskupa płockiego Aleksandra z Malonne. W 46 kwaterach przedstawiono na nich Credo Apostolskie. Drzwi zostały zrabowane podczas jednego z pogańskich najazdów na Płock. Od XV w. znajdują się w Soborze św. Zofii w Nowogrodzie Wielkim. Od 1982 r. do katedry płockiej prowadzą drzwi, które są kopią pierwowzoru.

Ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński, kierownik katedry Historii Sztuki Kościelnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, kapłan diecezji płockiej, w monumentalnej pozycji „Porta Fidei. Brama Wiary” umieścił rekonstrukcję pierwotnego układu kwater, przyjmując za podstawę 12 artykułów wiary ze Składu Apostolskiego. Fotogramom towarzyszy bogaty komentarz.

Album ks. prof. dr. hab. Ryszarda Knapińskiego ukazał się pod patronatem Biskupa Płockiego ks. Piotra Libery i Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego.

Książkę wydała Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego ze środków Diecezji Płockiej, Marka Chojnackiego i Urzędu Miasta Płocka.

/Źródło opisu: ekai.pl/

 

 

NAKŁAD WYCZERPANY

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content