Uwaga Czytelnicy! Od 14 czerwca do 3 lipca FILIA NR 7 (Międzytorze) będzie ZAMKNIĘTA z powodu inwentaryzacji zbiorów.

Z widowni, zza kulis

Lena Szatkowska – Z widowni, zza kulis. Rozmowy i recenzje z lat 1984 – 2014

Opowieść o teatrze i jego ludziach. Książka jest zapisem rozmów z płockimi aktorami, jakie dziennikarka przeprowadziła w ciągu 30 lat pracy. Aktorzy, których autorka spotykała w garderobie, kawiarni opowiadają o życiu, teatrze, uczuciach.

 

Książka niedostępna. Nakład wyczerpany.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content