Uwaga! Zmiana godzin pracy placówek Książnicy Płockiej w lipcu i sierpniu 2024 /zob. szczegóły >>/

Regulamin konkursu poetyckiego „O LIŚĆ DĘBU”

Data publikacji: 11/06/2024

 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

oraz 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Płocku

zapraszają do udziału w kolejnej edycji

Ogólnopolskiego Konkursu PoetyckiegoO LIŚĆ DĘBU”.

 

Na zestawy pięciu wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach,

czekamy do 16 września 2024 r.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 16 listopada 2024 r.

REGULAMIN KONKURSU

OŚWIADCZENIE dot. praw autorskich

ZGODA dot. danych osobowych

Kontakt do organizatora:

Dział oświatowo-edukacyjny Książnicy Płockiej, e-mail: oswiata@ksiaznicaplocka.pl, tel.:  24 268 00 15

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content