Uwaga! Zmiana godzin pracy placówek Książnicy Płockiej w lipcu i sierpniu 2024 /zob. szczegóły >>/

Revi-Culture

 

Projekt „Revi-Culture” dedykowany jest przede wszystkim osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji, a także osobom odwiedzających rewitalizowane obszary.

Celem projektu jest „ożywienie” przestrzeni miejskiej zaliczanej do pierwszego podobszaru rewitalizacyjnego Płocka: ul. Kościuszki. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez zwiększenie aktywności kulturalnej, zwiększenie uczestnictwa płocczan w życiu kulturalnym miasta. Ułatwienie dostępu do kultury, bezpłatne spotkania z twórcami kultury i sztuki rozwiną kompetencje kulturowe beneficjentów, a także ożywią przestrzeń Starego Miasta poprzez nasycenie jej kulturą i sztuką. Działania projektowe mają charakter integrujący rodziny i społeczności sąsiedzkie. Projekt jest także popularyzacją dorobku polskiej oraz światowej kultury i sztuki.

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną 2 spotkania autorskie i 1 koncert, 1 warsztaty mix media oraz spotkanie z kabaretem.

Pomysłodawcą oraz realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Książnicą Płocką im. Władysława Broniewskiego.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content