Uwaga! Zmiana godzin pracy placówek Książnicy Płockiej w lipcu i sierpniu 2024 /zob. szczegóły >>/

st. sierż. Franciszek Musiał

Data publikacji: 24/04/2021

 

Bosman – st. sierż. Franciszek Musiał (1900-1973), kawaler orderu Virtuti Militari, marynarz Flotylli Wiślanej, leśnik. Urodził się w Roszczkach w pow. szamotulskim, w rodzinie robotniczej. W lipcu 1918 roku został powołany do niemieckiej marynarki wojennej. Po tym, jak jego okręt został storpedowany przedostał się do Poznania, by wziąć udział w powstaniu wielkopolskim i w walkach pod Rynarzewem, gdzie został ranny.  W latach 1919–1922 służył jako bosman w Flotylli Pińskiej, a następnie od sierpnia 1920 w Flotylli Wiślanej, pełniąc na różnych motorówkach funkcje zwiadowcze. Podczas obrony Płocka  strzelał do konnicy Budionnego z cekaemu wymontowanego z motorówki.  „Najmilszy ten żołnierzyk powinien mieć dziesięć chrzestnych matek, a fabryki czekolady powinny pracować jeden dzień w tygodniu dla niego” – skoro mistrz Kornel Makuszyński tak pisał o 20-letnim Franciszku Musiale w książce „Radosne i smutne”, jego czyny pod Płockiem musiały być doprawdy wielkie. Po zakończeniu służby w wojsku Musiał skończył odpowiednie szkoły i został leśniczym w Nadleśnictwie Margonin. Na początku grudnia 1939 roku wraz z rodziną wysiedlony do Włoszczowej. Działał w Armii Krajowej.

Po wojnie wrócił do pracy. Od września 1949 do przejścia na emeryturę w 1968 roku był nadleśniczym w Nadleśnictwie Margonin, z przerwą w 1954, kiedy został oskarżony między innymi o przynależność do AK i… posiadanie orderu VM z wojny polsko-bolszewickiej. Po interwencji u prezydenta Bieruta zarzuty cofnięto i bosman Musiał wrócił do swoich lasów. Zmarł w 1973 roku i spoczywa na cmentarzu w Margoninie.

Za pomoc w zgromadzeniu materiałów na temat bosmana Franciszka Musiała dziękujemy Panu Jerzemu Tarkowskiemu.

 

Źródła:

Grzegorz Gołębiewski, Płock 1920, Warszawa 2018

Jerzy Marian Tarkowski, Lasy i ludzie Nadleśnictwa Podanin: monografia, Piła: Oficyna Reklamowo-Edytorska “Draco-Art”; Podanin: na zlecenie Nadleśnictwa Podanin, 2018.

Kornel Makuszyński, Radosne i smutne, Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska, 1922.

 

 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content