Tadeusz Włoczkowski

Data publikacji: 14/06/2021

 

Tadeusz Włoczkowski z Sierpca, lat 53, bohater 1920 r., stawał pod Chełmicą  i „Złemi Wodami”,  kawaler Krzyża za Męstwo i Odwagę i Krzyża Walecznych, odznaczony przez marszałka Piłsudskiego 100 lat temu w Płocku.

Krzyż za Męstwo i Odwagę 206 Ochotniczego Pułku Piechoty Armii Ochotniczej i Obrony Płocka, ustanowiony przez dowództwo 206 opp w grudniu 1920 r. został zatwierdzony przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Krzyże przyznawała specjalnie powołana kapituła. Z 42 nadanych odznaczeń, większość otrzymali obrońcy Płocka, ale, jak widać, nie tylko.

Zachowało się zdjęcie, na którym wódz naczelny odznacza KW prawdopodobnie Włoczkowskiego,  dojrzałego już mężczyznę.  Aż się wierzyć nie chce, że ten człowiek „porwał się osobiście z karabinem na ręku na przeważający i otaczający już oddział konnych bolszewików. (…) Rezultatem czynu ochotnika Włoczkowskiego było nie tylko uwolnienie oddziału już otoczonego lecz także porażka nieprzyjaciela.”

Takim bohaterstwem sierpecki żołnierz wykazał się w walkach na przyczółku mostowym Włocławek, a potem pod Chełmicą i wsią Złowody.

W wniosku odznaczeniowym podkreślano „wysoką inteligencję wrodzoną”, sumienność w wykonywaniu rozkazów, przykładność w boju i w szeregach.

Przykład T. Włoczkowskiego pokazuje, pisze G. Gołębiewski, że podczas dekoracji KW 10 kwietnia 1921 r. w Płocku Piłsudski odznaczał nie tylko płocczan, ale oficerów i żołnierzy, którzy walczyli na innych odcinkach frontu, np. ziemi dobrzyńskiej.

Niestety, na razie nie wiemy nic więcej o losach bohaterskiego sierpczanina.

 

Źródło: Grzegorz Gołębiewski, Tadeusz Włoczkowski – bohater wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. z Sierpca, „Notatki Płockie” 2019 nr 1, s. 14-16

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content