Warsztaty dla kadry

Data publikacji: 01/12/2022

 

Realizując projekt “Książnica seniorom” dofinansowany z programu Kultura bez barier pracownicy Biblioteki uczestniczyli w warsztatach, które miały przygotować kadrę Książnicy do przedstawienia jak lepszej oferty działań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami oraz wdrożenie zmian ułatwiających 

Na szkoleniu „Dostępność cyfrowa w bibliotece” omówione zostały podstawy prawne dotyczące dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz kwestie ograniczeń i potrzeb wynikających z niepełnosprawności. W części praktycznej poznaliśmy sposoby na zapewnienie szczególnym użytkownikom zrozumiałości i funkcjonalności treści publikowanych na stronach www i w social mediach oraz tworzenia dostępnych dla nich dokumentów tekstowych czy arkuszy kalkulacyjnych.

Na zajęciach „Jak wykorzystać tablety w pracy z osobami z niepełnosprawnością?” pracowaliśmy na zakupionym w ramach projektu sprzęcie komputerowym. Kadra uczestnicząca w szkoleniu miała okazję poznać, instalować i testować aplikacje którymi posługują się niepełnosprawni, aby ułatwić sobie codzienne funkcjonowanie. Osoby pełnosprawne zwykle nie wiedzą o istnieniu programów zastępujących wzrok, słuch lub niesprawne ręce, a tych jest bardzo dużo i wciąż pojawiają się nowe. Warto poznać te najważniejsze oraz aplikacje uniwersalne, które mogą być przydatne . podczas zajęć z osobami niepełnosprawnymi i o specjalnych potrzebach. Warsztaty były też okazją do poznania funkcji i możliwości tabletów, które w Książnicy pojawiły się po raz pierwszy. 

Oba szkolenia prowadziła Anna Cykman z firmy GoodCulture.

 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content